Hotărârea nr. 335

An/categorie hotarare: 
2019
Data hotarare: 
Marţi, 24 Septembrie, 2019
Document atasat hotarare: 

privind repartizarea pe unităţile administrativ - teritoriale din judeţul Iaşi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor destinate finanţării Programului pentru şcoli al României - propuneri pe anul 2020 şi estimări pentru anii 2021 - 2023, conform prevederilor Scrisorii cadru nr. 465118/16.09.2019 privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2020 şi a estimărilor pentru anii 2021-2023, precum şi limita sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale