Hotărâri ale sedinţei din data de 21-08-2019


Document hotărâre:
privind aprobarea procesului — verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Iasi din data de 24 iulie 2019
Document hotărâre:
privind aprobarea procesului — verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Iasi din data de 5 august 2019
Document hotărâre:
privind constatarea incetarii de drept, prin demisie, a mandatului de consilier judetean a domnului Marius Sorin Danga si declararea vacant a locului acestuia
Document hotărâre:
privind validarea mandatului de consilier judetean in Consiliul Judetean Iasi a domnului Cadlin Timofciuc
Document hotărâre:
pentru modificarea componentei comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Iasi prevazute in Anexa la Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr.163/22.07.2016
Document hotărâre:
privind actualizarea devizului general si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitie "Construire Pavilion 8 (prin desfiintare cabina, poarta, sera,
beci, gard din caramida, garaj si grajd - magazie)" - Spitalul Clinic de Boli
Infectioase "Sf. Parascheva" Iasi
Document hotărâre:
privind completarea Hotararii Consiliului Judetean Iasi nr. 34/19.02.2013 privind aprobarea tarifelor aplicate pentru inchirierea de spatii si mijloace utilizate in scop
publicitar la R.A. Aeroportul Iasi (A.E.)
Document hotărâre:
privind taxele pentru activitatea de eliberare a cartilor de identitate si a cartilor de identitate provizorii, practicata de Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor
Iasi in anul 2019
Document hotărâre:
privind aprobarea Organigramei si statului de functii ale Ansamblului Artistic Profesionist "Constantin Arvinte" al Consiliului Judetean Iasi
 
Document hotărâre:
privind aprobarea la nivelul judetului Iasi a listei produselor ce vor fi distribuite in cadrul Programului pentru scoli al Romaniei, precum si stabilirea masurilor
educative care insotesc distributia fructelor, legumelor, laptelui si produselor lactate in anul scolar 2019 — 2020
Document hotărâre:
privind aprobarea organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor si contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, aferente Programului pentru scoli, pentru un numar de 92 U.A.T.-uri din judetul Iasi, in anul scolar 2019-2020
Document hotărâre:
de respingere a proiectului de hotarire privind aprobarea participarii reprezentantului Consiliului Judetean Iasila Delegatia de Informare pentru Autoritati Publice Locale organizata de Camera de Comert si Industrie Romano - Germana care va avea loc la Berlin, Germania in perioada 16-20.09.2019, cat si aprobarea cheltuielilor aferente Consiliul Judetean Iasi
Document hotărâre:
privind intrarea ca asociat a Judetului Iasi - Consiliul Judetean Iasi la SC "Miroslava Industrial Parc SRL
Document hotărâre:
privind aprobarea preluarii din administrarea Consiliului Local al Comunei Holboca in administrarea Consiliului Judetean Iasi a suprafetei de 300000 mp teren situat in Tarla 101-UAT Holboca, pentru o perioada de 49 ani, in vederea realizarii unui parc industrial
Document hotărâre:
privind aprobarea Acordului de parteneriat inchelat intre Judetul Iasi — Consiliul Judetean Iasi si Comuna Holboca — Consiliul Local al Comunei Holboca, in vederea
realizarii proiectului "Parc Industrial Holboca"
Document hotărâre:
pentru continuarea proiectului "Burse pentru elesrii din mediul rural cu coeficient de inteligenta superior provenind din medii defavorizate din satele judetului Iasi" in anul scolar 2019-2020, al Asociatiei "Pro Ruralis" Iasi
Document hotărâre:
privind aprobarea repartizarii finantarilor nerambursabile in cadrul Programului pentru acordarea de finantari nerambursabile in anul 2019 din bugetul Judetului Iasi — Consiliul Judetean Iasi pentru activitati nonprofit de interes judetean, respectiv pentru proiecte sociale conform prevederilor Legii nr.350/2005
Document hotărâre:
pentru aprobarea Protocolului de Colaborare intre Judetul Iasi - Consiliul Judetean Iasi, Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara — Euronest si Asociatia Italienilor din Romania — RO.AS.IT. Cu privire la organizarea Festivalului interetnic „Confluente" 2019, in perioada 03-06 octombrie 2019 in Municipiul Iasi, comuna Victoria si comuna Ciurea, judetul Iasi
Document hotărâre:
privind repartizarea pe unitatile administrativ-teritoriale din judetul Iasi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor, destinate finantarii Programului pentru scoli al Romaniei in perioada septembrie — decembrie 2019 a anului scolar 2019 — 2020, precum si rectificarea sumelor estimate pentru anii 2020-2022, aferente Programului
Document hotărâre:
privind rectificarea bugetului general al Judetului Iasi - Consiliul Judetean Iasi pe anul 2019
Document hotărâre:
de respingere a proiectului de hotarire privind demararea procedurilor de infiintare a Asociatiei "Visit Iasi Convention Bureau"