Hotărârea nr. 247

An/categorie hotarare: 
2019
Data hotarare: 
Luni, 5 August, 2019
Document atasat hotarare: 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 271/11.11.2016 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi proiectului “REGIUNEA NORD-EST - AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 1:IAŞI- SUCEAVA”, în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 - îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională, Prioritatea de investiţii 6.1 - Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, nr. apelului de proiecte: POR 2016/6/6.1/1