Hotărâri ale sedinţei din data de 05-08-2019


Document hotărâre:

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 271/11.11.2016 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi proiectului “REGIUNEA NORD-EST - AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 1:IAŞI- SUCEAVA”, în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 - îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională, Prioritatea de investiţii 6.1 - Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, nr. apelului de proiecte: POR 2016/6/6.1/1

Document hotărâre:

privind aprobarea valorii revizuite a devizului general pentru obiectivul de investiţie ” REGIUNEA NORD EST - AXA RUTIERA STRATEGICĂ 1: IAŞI-SUCEAVA”, ca urmare a instituirii unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal bugetare de modificare şi completare a unor acte normative şi prorogarea unor termene precum şi pentru a compensa majorarea preţurilor principalelor materii prime si acordarea de avans contractantului in cuantum de 30%

Document hotărâre:

privind rectificarea bugetului general al Județului Iași – Consiliul Județean Iași pe anul 2019