Hotărâri ale sedinţei din data de 24-07-2019


Document hotărâre:

privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Iaşi din data de 26 iunie 2019      

Document hotărâre:

privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie ”Zona de preîmbarcare Terminal T3” de la Aeroportul Iaşi

Document hotărâre:

privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A. Aeroportul Iaşi pentru anul 2019 şi estimări 2020 - 2021

Document hotărâre:

privind achiziţionarea serviciilor juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică de către R.A. Aeroportul Iaşi, în litigiul ce vizează cauza dosarului 4240/99/2019 aflat pe rolul Tribunalului Iaşi până la soluţionarea definitivă a cauzei

Document hotărâre:

privind aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale în domeniul protecţiei promovării drepturilor copiilor, din cadrul Direcţieii Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi, începând cu 01.08.2019

Document hotărâre:

privind desfiinţarea serviciului social Centrul Rezidenţial Tg. Frumos din cadrul Centrului de Servicii Sociale Tg. Frumos, extinderea serviciului social Case de Tip Familial Tg. Frumos din cadrul Centrului de Servicii Sociale Tg. Frumos, precum şi aprobarea statului de funcţii al serviciului social Case de Tip Familial Tg. Frumos din cadrul aceluiaşi centru

Document hotărâre:

privind modificarea Anexei 1 - Reparaţii curente din Programul de lucrări drumuri şi poduri al D.J.A.D.P. Iaşi pentru anul 2019

Document hotărâre:

privind aprobarea valorii revizuite a devizului general ca urmare a instituirii unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal bugetare de modificare şi completare a unor acte normative şi prorogarea unor termene, precum şi pentru a compensa majorarea preţurilor principalelor materii prime pentru obiectivul de investiţie “Modernizare drum judeţean DJ 282D: Româneşti - Podu Iloaiei (Intersecţie DJ 281 Km 14+834) - Popeşti - Mădârjac, km 6+057 - 14+834, km 17+684 - 24+036, km 25+036 - 38+828”

Document hotărâre:

privind modificarea H.C.J. Iaşi nr. 32/20.02.2019 privind aprobarea creditului de angajament în valoare de 58.333,224 mii lei pentru perioada 2019 - 2021 în vederea finanţării obiectivului de investiţie ’’Modernizare drum judeţean DJ 282D: Româneşti - Podu Iloaiei (intersecţie DJ 281 Km 14+834) - Popeşti - Madârjac, km 6 + 057 - 14 + 834, km 17 + 684 - 24 + 036, km 25 + 036 - 38 + 828” ca urmare a actualizării devizului general

Document hotărâre:

privind aprobarea valorii revizuite a devizului general ca urmare a instituirii unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal bugetare de modificare şi completare a unor acte normative şi prorogarea unor termene, precum şi pentru a compensa majorarea preţurilor principalelor materii prime pentru obiectivul de investiţie „Modernizare drum judeţean DJ 208 G: Kogălniceni - Oboroceni - intersecţie DJ 280 D, km 18+223 -23+616”

Document hotărâre:

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 353/29.10.2018 privind aprobarea unui credit de angajament în vederea efectuării unor cheltuieli de investiţii pe Drumul Judeţean 208 G, Kogălniceni - Oboroceni - intersecţie DJ 280D, km. 18+223-23+616 în perioada 2019-2020 ca urmare a actualizării devizului general

Document hotărâre:

privind actualizarea devizului general (după încheierea contractului de lucrări) pentru obiectivul de investiţie „Modernizare drum judeţean, DJ 208 F: Heci (intersecţie DJ 208) - Tătăruşi - Iorcani - lim. Jud. Suceava, km.0+000-12+462”

Document hotărâre:

privind aprobarea valorii revizuite a devizului general ca urmare a instituirii unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal bugetare de modificare şi completare a unor acte normative şi prorogarea unor termene, precum şi pentru a compensa majorarea preţurilor principalelor materii prime pentru obiectivul de investiţie “Modernizare drum judeţean DJ 280D: Intersecţie DN 28A (Ruginoasa) - Heleşteni, km.0+000-6+464“

Document hotărâre:

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 354/29.10.2018 privind aprobarea unui credit de angajament în vederea efectuării unor cheltuieli de investiţii pe Drumul Judeţean 280D: Intersecţie DN 28A (Ruginoasa) - Heleşteni, km.0+000-6+464 în perioada 2019-2020 ca urmare a actualizării devizului general

Document hotărâre:

privind aprobarea creditului de angajament în valoare de 5.003,639 mii lei pentru perioada 2019-2020 în vederea finanţării obiectivului de investiţii “Modernizare drum judeţean DJ 281 B: Coarnele Caprei - Arama, km 10+770 -12+593”

Document hotărâre:

privind aprobarea valorii revizuite a devizului general ca urmare a instituirii unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal bugetare de modificare şi completare a unor acte normative şi prorogarea unor termene, precum şi pentru a compensa majorarea preţurilor principalelor materii prime pentru obiectivul de investiţie “Modernizare drum judeţean DJ 244D: limita judeţului Vaslui - Dolheşti - Ciorteşti - Coropceni (intersecţie DN 24),  km 25+500-32+800 - km 34+800-38+693”

Document hotărâre:

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 29/20.02.2019 privind aprobarea creditului de angajament în valoare de 16.107,878 mii lei pentru perioada 2019 - 2020 în vederea finanţării obiectivului de investiţie “Modernizare drum judeţean DJ 244D: limita judeţului Vaslui - Dolheşti - Ciorteşti - Coropceni (intersecţie DN 24), km 25+500-32+800 - km 34+800-38+693” ca urmare a actualizării valorii devizului general

Document hotărâre:

privind aprobarea valorii revizuite a devizului general ca urmare a instituirii unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal bugetare de modificare şi completare a unor acte normative şi prorogarea unor termene, precum şi pentru a compensa majorarea preţurilor principalelor materii prime pentru obiectivul de investiţie: “Modernizare drum judeţean DJ 201 C: lim. Judeţ Neamţ - Răchiteni - intersecţie DN 28, km 10+500 -16+350”

Document hotărâre:

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 30/20.02.2019 privind aprobarea creditului de angajament în valoare de 11.525,194 mii lei pentru perioada 2019 - 2020 în vederea finanţării obiectivului de investiţie „Modernizare drum judeţean DJ 201 C: lim. Judeţ Neamţ - Răchiteni - intersecţie DN 28, km 10+500 - 16+350" ca urmare a actualizării devizului general

Document hotărâre:

privind aprobarea creditului de angajament în valoare de 22.083,126 mii lei pentru perioada 2019-2020 în vederea finanţării obiectivului de investiţie “Modernizare drum judeţean DJ 249 E:DN 28 (Tomeşti) - Ţuţora, km 0+000 -7+837”

Document hotărâre:

233 privind aprobarea valorii revizuite a devizului general ca urmare a instituirii unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal bugetare de modificare şi completare a unor acte normative şi prorogarea unor termene, precum şi pentru a compensa majorarea preţurilor principalelor materii prime pentru obiectivul de investiţie „Modernizare drum judeţean DJ 249D: intersecţie DJ 249E - Moreni - Prisăcani - Măcăreşti - Grozeşti - intersecţie DJ 244 F, km.7+660-36+329”

Document hotărâre:

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 352/29.10.2018 privind aprobarea unui credit de angajament în vederea efectuării unor cheltuieli de investiţii pe Drumul Judeţean DJ 249D: intersecţie DJ 249E - Moreni – Prisăcani- Măcăreşti -Grozeşti - intersecţie DJ 244 F, km 2+300 - 30+969 în perioada 2019- 2021 ca urmare a actualizării devizului general

Document hotărâre:

privind Bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. Iaşi Industrial Park S.R.L Iaşi pentru anul 2019 şi estimările pentru anii 2020-2021

Document hotărâre:

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării fiţiale a managementului Şcolii Populare de Arte “Titel Popovici” Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii “Construire bazin olimpic, Şos. Manta Roşie nr. 17, Iaşi” şi includerea în bugetul pe anul 2019 al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi a fondurilor necesare pentru elaborarea Planului Urbanistic Zonal

Document hotărâre:

privind trecerea din proprietatea publică a Judeţului Iaşi şi administrarea Consiliului Judeţean Iaşi în proprietatea Publică a Statului Român şi administrarea Ministerului Public- Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi a imobilului teren situat în Iaşi, str. Codrescu nr.6, nr. cadastral 19229 UAT Iaşi, în suprafaţă de 6125 mp.

 

Document hotărâre:

privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.L” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii SALA POLIVALENTĂ „IAŞI METROPOLITAN” din localitatea Brătuleni, comuna Miroslava, judeţul Iaşi

Document hotărâre:

privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor spaţii din imobilul situat în Iaşi, şoseaua Bucium nr.80 către Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Iaşi şi Ansamblul Artistic Profesionist “Constantin Arvinte” al Consiliului Judeţean Iaşi şi repartizarea spaţiilor de folosinţă comună utilizatorilor imobilului

Document hotărâre:

privind atribuirea în folosinţă gratuită către Direcţia Judeţenă de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi a unei încăperi situată la demisolul Centrului Expoziţional Moldova

Document hotărâre:

privind acordarea a 20 burse pentru elevii din mediul rural din Judeţul Iaşi care au o înclinaţie deosebită pentru fotbal în cadrul proiectului Asociaţiei "Pro Ruralis IAŞI" - Centrul de Excelenţă pentru fotbal la nivelul copiilor şi juniorilor

Document hotărâre:

privind redistribuirea unor sume neutilizate de către Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi în cadrul Programului pentru şcoli al României, către unităţile administrativ - teritoriale din judeţul Iaşi care necesită suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor destinate finanţării Programului pentru şcoli al României în perioada ianuarie - iunie 2019 a anului şcolar 2018 - 2019

Document hotărâre:

privind aprobarea acţiunilor prevăzute la art. 2 din cadrul Protocolului de colaborare nr. 38370/06.12.2018 încheiat între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi, România şi Departamentul Politici Sociale şi de Tineret, Regiunea Vinnitsa, Ucraina pentru realizarea unor activităţi cu copii din grupuri vulnerabile şi sesiuni de training/comunicare cu specialişti din Regiunea Vinnitsa, Ucraina

Document hotărâre:

privind aprobarea execuției bugetului general al Județului Iași – Consiliul Județean Iași la data de 30.06.2019

Document hotărâre:

privind rectificarea bugetului general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2019