Hotărâri ale sedinţei din data de 26-06-2019


Document hotărâre:

privind aprobarea procesului – verbal al şedinţei ordinare de plen a Consiliului Judeţean Iaşi din data de 29 mai 2019

Document hotărâre:

privind aprobarea procesului – verbal al şedinţei extraordinare de plen a Consiliului Judeţean Iaşi din data de 5 iunie 2019

Document hotărâre:

pentru modificarea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Iaşi prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.163/22.07.2016 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi pentru mandatul 2016-2020, cu modificările și completările ulterioare

Document hotărâre:

privind aprobarea actualizării anexelor 1c, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 9, 10, 12, 15b, 16, 19, 20a și 20b ale Monografiei economico-militare a judeţului Iaşi adoptate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr.216 din 27.06.2018

Document hotărâre:

privind aprobarea realizării proiectului ”Constelația bibliotecilor”

Document hotărâre:

privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Şcolii Populare de Arte „Titel Popovici” Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul Județului Iași – Consiliul Județean Iași, pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală, aferente obiectivului de investiții „Consolidare, reabilitare și refuncționalizare Pavilion Administrativ”, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Parascheva”Iași

 

Document hotărâre:

privind acordarea unei Medalii “PRO AMICIȚIA – PRO FIDELITATE” și a unei Diplome de Excelență/Plachetă aniversară domnului Petru Ciubotaru – actor al Teatrului Național Iași pentru activitatea artistică

Document hotărâre:

privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție „Consolidare, reabilitare și refuncționalizare Pavilion Administrativ”, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Parascheva”Iași

Document hotărâre:

privind aprobarea valorii revizuite a devizului general ca urmare a instituirii unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal bugetare de modificare şi completare a unor acte normative şi prorogarea unor termene, precum şi pentru a compensa majorarea preţurilor principalelor materii prime pentru obiectivul de investiţie ”Modernizare drum judeţean DJ 249 E:DN 28 (Tomeşti) - Ţuţora, km 0+000 –7+837”

Document hotărâre:

privind aprobarea proiectului “Închiderea Centrului Rezidenţial “Bucium” Iaşi,  judeţul Iaşi- Componența 1” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi şi a cheltuielilor legate de proiect

Document hotărâre:

privind aprobarea proiectului “Închiderea Centrului Rezidenţial “Bucium” Iaşi,  judeţul Iaşi- Componenta 2” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi şi a cheltuielilor legate de proiect

Document hotărâre:

privind aprobarea proiectului “Închiderea Centrului Rezidenţial “Sf. Stelian”, Paşcani, judeţul Iaşi” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi şi a cheltuielilor legate de proiect

Document hotărâre:

privind aprobarea proiectului „Închiderea Centrului Rezidenţial “C.A Rosetti” Iași – LOT 1”, din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi şi a cheltuielilor legate de proiect

Document hotărâre:

privind aprobarea proiectului „Închiderea Centrului Rezidenţial “C.A Rosetti” Iași – LOT 2”, din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi şi a cheltuielilor legate de proiect

 

Document hotărâre:

privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii “Construire și dotare casă de tip familial, împrejmuire şi racorduri utilităţi în localitatea Cornești, comuna Miroslava,jud. Iași, NC 79478”, în cadrul proiectului “Închiderea Centrului rezidenţial Bucium Iaşi” – Componenta 1

Document hotărâre:

privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economiei la obiectivul de investiţii “Construire şi dotare casă de tip familial, împrejmuire şi racorduri utilităţi în com. Miroslava, sat Cornești, jud. Iași, NC 79434” în cadrul proiectului “Închiderea Centrului rezidenţial Bucium Iaşi” – Componenta 1

Document hotărâre:

privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii “Construire şi dotare casă de tip familial, împrejmuire şi racorduri utilităţi în sat Cornești, comuna Miroslava, jud. Iași, NC 77229”, în cadrul proiectului “Închiderea Centrului rezidenţial Bucium Iaşi” – Componenta 2

Document hotărâre:

privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii “Construire şi dotare casă de tip familial, împrejmuire şi racorduri utilităţi în loc. Cornești, com. Miroslava, jud. Iași, NC 79465”, în cadrul proiectului “Închiderea Centrului rezidenţial Bucium Iaşi” – Componenta 1

Document hotărâre:

privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii “Construire şi dotare casă de tip familial, împrejmuire şi racorduri utilităţi în str. Morilor, cvartal 47, loturile 1, 2 și 3, mun. Pașcani, jud. Iași”, în cadrul proiectului “Închiderea Centrului rezidenţial Sf. Stelian Paşcani”.

Document hotărâre:

privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii “Construire şi dotare casă de tip familial, împrejmuire şi racorduri utilităţi în str. Morilor, cvartal 47, loturile 4, 5, 6 și 8, Mun. Pașcani, jud. Iași”, în cadrul proiectului “Închiderea Centrului rezidenţial Sf. Stelian Paşcani, jud. Iași”.

Document hotărâre:

privind aprobarea Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții “Reabilitare și schimbare destinaţie din Centru rezidenţial “Sf. Stelian” Paşcani în Centru de zi “Sf. Stelian”, Paşcani, str. M. Kogalniceanu, nr. 2, Oraş Paşcani, Jud. Iaşi”, în cadrul proiectului “Închiderea Centrului rezidenţial Sf. Stelian Paşcani, jud. Iași”

Document hotărâre:

privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie “Construire și dotare casă de tip familial P+1E și împrejmuire în cadrul proiectului “Închiderea Centrului rezidențial C.A Rosetti Iași” – LOT 1

Document hotărâre:

privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie “Construire şi dotare casă de tip familial P+1E, împrejmuire și racorduri utilități în cadrul proiectului “Închiderea Centrului rezidenţial C.A. Rosetti Iaşi” – LOT 1

Document hotărâre:

privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-cconomici la obiectivul de investiţii “Construire şi dotare casă de tip familial P+1E și împrejmuire în cadrul proiectului “Închiderea Centrului rezidenţial C.A. Rosetti Iaşi”. 

Document hotărâre:

privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii “Construire şi dotare casă de tip familial, împrejmuire şi racorduri utilităţi (electric și apă) în com. Popricani, jud. Iași, în cadrul proiectului “Închiderea Centrului rezidenţial C.A. Rosetti Iaşi, jud. Iași” – LOT 1

Document hotărâre:

privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie și a indicatorilor tchnico-economici la obiectivul de investiţie “Reabilitare, modernizare şi dotare, în vederea schimbării de destinaţie a corpului de cantină P+1 situat în str. Vasile Lupu, nr. 80, Jud. Iaşi în Centru de zi” în cadrul proiectului “Închiderea Centrului rezidenţial C.A. Rosetti Iaşi, jud. Iași ” – Lot 2. 

Document hotărâre:

privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie “Construire şi dotare casă de tip familial P+1E, împrejmuire şi racorduri utilităţi în str. Vasile Lupu, nr. 80 cu acces din str. Hanciuc, jud. Iași, în cadrul proiectului „Închiderea Centrului rezidenţial C.A. ROSETTI IAȘI”- LOT 2

Document hotărâre:

privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie „Construire şi dotare casă de tip familial, împrejmuire şi racorduri utilităţi în Comuna Miroslava, sat Cornesti, Jud. Iaşi, NC 79428”, în cadrul proiectului “Închiderea Centrului rezidenţial C.A. Rosetti Iaşi” – Lot 2

Document hotărâre:

privind cedarea folosinţei terenului în suprafaţă de 55 ha, aflat în exteriorul perimetrului îngrădit al Aeroportului Internaţional Iaşi, către Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu Siseşti"- Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Dancu Iaşi, pentru un an de zile

Document hotărâre:

privind trecerea, din proprietatea privată a Unității Administrativ Teritoriale Județul Iași și administrarea Consiliului Județean Iași în proprietatea privată și administrarea Colegiului Tehnic “Ion Holban” Iaşi, a bunurilor mobile achizitionate în cadrul proiectului “Reabilitarea, modernizarea şi dotarea şcolilor speciale din judeţul Iași – Cod SMIS 3381”

Document hotărâre:

privind trecerea, din proprietatea privată a Unității Administrativ Teritoriale Județul Iași și administrarea Consiliului Județean Iași în proprietatea privată și administrarea Liceului Special „Moldova” Târgu Frumos, a bunurilor mobile achizitionate in cadrul proiectului “Reabilitarea, modernizarea şi dotarea şcolilor speciale din judeţul Iași– Cod SMIS 3381”

Document hotărâre:

privind trecerea, din proprietatea privată a Unității Administrativ Teritoriale Județul Iași și administrarea Consiliului Județean Iași în proprietatea privată și administrarea Şcolii Gimnaziale Speciale „Constantin Păunescu” Iaşi, a bunurilor mobile achizitionate în cadrul proiectului “Reabilitarea, modernizarea şi dotarea şcolilor speciale din judeţul Iași– Cod SMIS 3381”

Document hotărâre:

privind trecerea, din proprietatea privată a Unității Administrativ Teritoriale Județul Iași și administrarea Consiliului Județean Iași în proprietatea privată și administrarea Liceului Tehnologic Special „Trinitas”  Târgu Frumos, a bunurilor mobile achiziționate în cadrul proiectului “Reabilitarea, modernizarea şi dotarea şcolilor speciale din judeţul Iași– Cod SMIS 3381”.

Document hotărâre:

privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 22/31.01.2018 referitoare la aprobarea preluării în administrarea Județului Iași – Consiliul Județean Iași a bunurilor și întregii infrastructuri aferente Stației de sortare Răducăneni, aflate în proprietatea publică a Comunei Răducăneni, începând cu data atribuirii de către ADIS Iași a contractului de delegare a gestiunii serviciului de colectare si transport a deșeurilor municipale din județul Iași, pe perioada de derulare a acestuia.

Document hotărâre:

privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.23/31.01.2018 referitoare la aprobarea preluării în administrarea Județului Iași – Consiliul Județean Iași a bunurilor și întregii infrastructuri aferente Stației de sortare Șipote, aflate în proprietatea publică a Comunei Șipote, începând cu data atribuirii de către ADIS Iași a contractului de delegare a gestiunii serviciului de colectare și transport a deșeurilor municipale din județul Iași, pe perioada de derulare a acestuia

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași, Mitropolia Moldovei și Bucovinei și Asociația Studenților Creștini Ortodocși Români în scopul realizării în parteneriat a Întâlnirii Tinerilor Ortodocși din Moldova- ITOM 2019, în perioada 23-25 august 2019, în municipiul Iași și alocarea sumei de 25.000 lei în acest sens

Document hotărâre:

privind modificarea punctului 9 din Anexa nr.4 la Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.220/28.09.2016 privind constituirea Consiliilor de administrație la spitalele subordonate Consiliului Județean Iași

Document hotărâre:

privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investiție “Zona de preîmbarcare Terminal T3” de la Aeroportul Iași

Document hotărâre:

privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție “Suplimentarea capacităților de operare pentru pista de decolare aterizare și platforma de staționare a aeronavelor de la Aeroportul Iași”

Document hotărâre:

privind aprobarea realizării obiectivului de investiții "Echipament medical Gamma Knife" la Spitalul Clinic de Urgență "Prof. Dr. N. Oblu” Iași și alocarea sumei necesare de 20.275 mii lei din excedentul bugetului local al Județului Iași – Consiliul Județean Iași, precum și aprobarea realizării obiectivului de investiții "Amenajare spațiu pentru amplasare echipament medical Gamma Knife - DALI" la Spitalul Clinic de Urgență "Prof. Dr. N. Oblu" Iași și alocarea sumei necesare de 93 mii lei din excedentul bugetului unității.

 

Document hotărâre:

privind atribuirea în folosintă gratuită către Spitalul Clinic de Urgență "Prof. Dr. N. Oblu" Iași a clădirii identificată cu numărul cadastral 137019-C1 din imobilul proprietate publică a Județului Iași situat în str. Vasile Lupu nr.80

Document hotărâre:

privind atribuirea în folosință gratuită a Parohiei Ortodoxe "Sfântul Dumitru" Răducăneni a terenului cu suprafață de 400 mp situat în incinta Unității Medico-Sociale Raducăneni în vederea construirii unei capele ortodoxe

Document hotărâre:

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Judetului Iasi a corpului de cladire C1- Modul familial 2-număr cadastral 160163-C1, situat în Iași, str.Vasile Lupu nr.80, în vederea demolării

Document hotărâre:

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Județului Iași, în vederea demolării, a corpului de clădire C1-Cantină, număr cadastral 60909-C1 din Sat Bogdanești, Comuna Horlești, Județul Iași

Document hotărâre:

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Județului Iași a corpului de clădire C1- Stație de pompare-număr cadastral 149201-C1 și a corpului de clădire C2- Puț forat-număr cadastral 149201-C2, situate în Iași, strada Strugurilor nr.41A, în vederea demolării

Document hotărâre:

privind atribuirea în folosință gratuită către INSPECTORATUL GENERAL DE AVIATIE a unei părți din imobilul proprietate publică a Județului Iași, situat în Iași str. Aeroportului nr.46, număr cadastral 158454

Document hotărâre:

privind aprobarea realizării unor obiective de investiții constând în aparatură și echipamente medicale, la spitalele din subordinea Județului Iași – Consiliul Județean Iași pentru care s-au alocat fonduri de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii, precum și aprobarea participării Județului Iași – Consiliul Județean Iași la achiziționarea acestora cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea acestora, conform prevederilor art. 198 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Document hotărâre:

privind reactualizarea domeniului public al județului Iași administrat de SC "ApaVital" SA

Document hotărâre:

privind aprobarea valorii totale a proiectului de investitii „Suplimentarea capacitatilor de operare pentru pista de decolare aterizare și platforma de staționare a aeronavelor de la Aeroportul Iași” din care valoarea totală eligibilă, valoarea totală  neeligibilă, contribuția proprie a regiei precum și defalcarea pe surse de finanțare a valorii proiectului

Document hotărâre:

privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A. Aeroportul Iași, pentru anul 2019 şi estimări 2020 - 2021

Document hotărâre:

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.17/20.02.2019, privind preluarea în proprietatea județului Iași și administrarea Consiliului Județean Iași a terenului în suprafață de 67.335 mp teren situat în comuna Miroslava, Județul Iași în vederea construirii unei Săli Polivalente

Document hotărâre:

privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii “Reabilitare, modernizare și dotare, în vederea schimbării de destinaţie, din Sala de sport în Centru de zi“ în cadrul proiectului “Închiderea Centrului rezidenţial Bucium Iaşi” – Componenta 2

Document hotărâre:

privind modificarea Anexei 1 – Reparații curente din Programul de lucrări drumuri și poduri al D.J.A.D.P. Iași pentru anul 2019

Document hotărâre:

privind rectificarea bugetului general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2019