Hotărâri ale sedinţei din data de 05-06-2019


Document hotărâre:

privind aprobarea valorii revizuite a devizului general şi asigurarea suplimentării cofinanţării, urmare a instituirii unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal bugetare tle modificare şi completare a unor acte normative şi prorogarea unor termene, precum şi pentru a compensa majorarea preţurilor principalelor materii prime, pentru obiectivul de investiţie “Modernizare drum judeţean DJ 246 : lim. jud. Vaslui - Tufeştii de Sus - Scânteia - intersecţie DJ 248 - Şcheia - Drăguşeni - Ipatele - Ţibăneşti, km.20+450+56+506”