Hotărârea nr. 116

An/categorie hotarare: 
2019
Data hotarare: 
Miercuri, 29 Mai, 2019
Document atasat hotarare: 

privind avizarea modificării Regulamentului APA VITAL a Serviciului de Alimentare cu Apă şi de Canalizare şi de acordare a mandatului special reprezentantului Judeţului Iaşi în Adunarea Generală a Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi - ARSACIS pentru modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 48/2009, prin Actul adiţional nr. 30