Hotărâri ale sedinţei din data de 29-05-2019


Document hotărâre:

privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Iaşi din data de 24 aprilie 2019

Document hotărâre:

pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de stimulente financiare elevilor din învăţământul preuniversitar din judeţul Iaşi, care au obţinut premii/distincţii/medalii la competiţii şcolare judeţene, naţionale şi internaţionale, acţiunile sportive internaţionale şi naţionale oficiale, precum şi cadrelor didactice care s-au ocupat de pregătirea acestora

Document hotărâre:

privind acordarea de către Consiliul Judeţean Iaşi a unor stimulente financiare sub formă de premii elevilor ieşeni şi profesorilor îndrumători ai acestora care au obţinut locul I la acţiunea sportivă naţională oficială “Cupa satelor”, organizată de Federaţia Română de Fotbal şi Asociaţiile Judeţene de Fotbal împreună cu Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, ce s-a desfăşurat ta Constanţa, în anul 2019

Document hotărâre:

privind susţinerea excelenţei prin recunoaşterea publică a performanţelor elevilor ieşeni din şcolile speciale aflate în subordinea Consiliului Judeţean Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul laşi - Consiliul Judeţean Iaşi şi Episcopia Romană Catolică Iaşi, pentru realizarea în parteneriat a activităţilor prilejuite de vizita Suveranul Pontif, Papa Francisc, în România, la Iaşi, în data de 1 iunie 2019 şi alocarea sumei de 100.000 lei în acest sens

Document hotărâre:

privind avizarea modificării Regulamentului APA VITAL a Serviciului de Alimentare cu Apă şi de Canalizare şi de acordare a mandatului special reprezentantului Judeţului Iaşi în Adunarea Generală a Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi - ARSACIS pentru modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 48/2009, prin Actul adiţional nr. 30

Document hotărâre:

privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Iaşi în Adunarea Generală a Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi - ARSACIS referitor la modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adiţional nr. 29

Document hotărâre:

privind aprobarea Planului de închidere a Centrului Rezidenţial "C.A. Rosetti”, din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea Planului de închidere a Centrului Rezidenţial "Sf. Stelian”, Paşcani, din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea Planului de închidere a Centrului Rezidenţial ’'Bucium”, din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi

Document hotărâre:

pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 2/23.01.2019 privind aprobarea bugetului şi a cheltuielilor legate de implementarea Proiectului “TEAM -UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” Cod SMIS 127169, derulat în parteneriat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi şi Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale - Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie

Document hotărâre:

privind aprobarea restituirii creanţelor bugetare în sumă de 2.764,95 lei către Ministerul Fondurilor Europene, în cadrul Proiectului “TEAM -UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” Cod SMIS 127169, derulat în parteneriat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi şi Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale - Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie

Document hotărâre:

123 privind modificarea Anexei 1 - Reparaţii curente din Programul de lucrări drumuri şi poduri al Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi pentru anul 2019

Document hotărâre:

privind aprobarea creditului de angajament în valoare de 5.833,643 mii lei pentru perioada 2019-2020 în vederea finanţării obiectivului de investiţie “Modernizare drum judeţean DJ 248 E: Alexeşti - Cuza Vodă, km 0+000 -3+040”

Document hotărâre:

pentru rectificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 56/22.03.2019 privind actualizarea devizului general după încheierea contractului de lucrări pentru obiectivul de investiţie “Modernizare drum judeţean DJ 280B: Tg. Frumos - Cucuteni, km. 2+614 - 11+802”

Document hotărâre:

privind aprobarea creditului de angajament în valoare de 5.388,561 mii lei pentru perioada 2019-2020 în vederea finanţării obiectivului de investiţie “Modernizare drum judeţean DJ 280: Oţeleni - lim. Jud. Neamţ, km 18+094 -20+378'’

Document hotărâre:

privind aprobarea transferării din evidenţa contabilă a Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi a obiectivului de investiţie „Reabilitarea instalaţiilor electrice, termice, sanitare şi finisaje interioare la Clădirea Pavilion Chirurgie de la Unitatea de Asistenţă Medico - Socială Răducăneni” şi preluarea în evidenţa contabilă a Unităţii Medico - Socială Răducăneni

Document hotărâre:

privind aprobarea transferării din evidenţa contabilă a Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi a obiectivului de investiţie „Reabilitarea instalaţiei termice în corpul C- Cantină şi Spălătorie din cadrul Unităţii Medico-Socială Răducăneni” şi preluarea în evidenţa contabilă a Unităţii Medico-Socială Răducăneni

Document hotărâre:

privind aprobarea transferării din evidenţa contabilă a Judeţului Iaşi-Consiliul Judeţean Iaşi a obiectivului de investiţie “Centrală termică şi instalaţie încălzire în corpul de clădire C16- Dispecer boli interne din cadrul Unităţii Medico-Socială Răducăneni” şi preluarea în evidenţa contabilă a Unităţii Medico - Socială Răducăneni

Document hotărâre:

privind aprobarea transferării din evidenţa contabilă a Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi a obiectivului de investiţie „Alimentarea cu energie termică a corpului de clădire din Unitatea Medico - Socială Bivolari în care funcţionează cabinete medicale” şi preluarea în evidenţa contabilă a Unităţii Medico - Socială Bivolari

Document hotărâre:

privind aprobarea transferării din evidenţa contabilă a Judeţului Iaşi-Consiliul Judeţean Iaşi a obiectivului de investiţie „Reabilitarea instalaţiilor termice şi electrice la Unitatea Medico - Socială Bivolari” şi preluarea în evidenţa contabilă a Unităţii Medico - Socială Bivolari

Document hotărâre:

privind aprobarea transferării din evidenţa contabilă a Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi a obiectivului de investiţie “împrejmuire teren - Liceul Tehnologic Special “Vasile Pavelcu” str. I.C. Brătianu nr. 26A, Iaşi” şi preluarea în evidenţa contabilă a Liceului Tehnologic Special “Vasile Pavelcu” Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea transferării din evidenţa contabilă a Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi a obiectivului de investiţie „Semnalizări Ia intrări rutiere pe drumurile judeţene şi naţionale în judeţul Iaşi, prin panouri de semnalizare - Lotul II, drumuri judeţene” şi preluarea în evidenţa contabilă a Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea participării reprezentanţilor Consiliului Judeţean Iaşi, doamna consilier judeţean Mihaela IVANCIA, domnii consilieri judeţeni Liviu Gabriel BULGARU şi Iulian TÂRĂBOANŢĂ şi domnul Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Iaşi, Victor CHIRILĂ, la lucrările Adunării Regiunilor Europene Viticole (AREV) care vor avea loc la Horta-Azores, Portugalia în perioada 11-13 iunie 2019, cât şi aprobarea cheltuielilor aferente

Document hotărâre:

privind aprobarea participării Preşedintelui Consiliului Judeţean Iaşi la şedinţele şi lucrările AER în perioada iunie 2019 - iunie 2020

Document hotărâre:

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr.168/29.05.2013 şi a Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr.229/28.06.2013 privind aprobarea realizării Buletinului informativ al judeţului Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii protocolului de colaborare între UAT Judeţul Iaşi prin Consiliul Judeţean Iaşi şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în vederea organizării conferinţei «Săptămâna Regiunilor Inovative din Europa » - WIRE X 2019, la Iaşi, în perioada 26-28 iunie 2019

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi și Societatea Română de Televiziune - Studioul Teritorial Iaşi pentru realizarea în parteneriat a proiectului transfrontalier “TVR laşi 28: Iaşi-Chişinău- Cernăuţi în perioada 21 octombrie - 30 noiembrie 2019 şi alocarea sumei de 40.000 lei în acest sens

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi şi Palatul Copiilor Iaşi pentru realizarea în parteneriat a Festivalului Internaţional de Folclor pentru Copii şi tineret “CĂTĂLINA, în perioada 23-27 iulie 2019, în Complexul Palas - Iaşi şi alocarea sumei de 35.000 lei în acest sens

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi şi Asociaţia Iubire şi încredere în scopul realizării în parteneriat a Festivalului - Concurs Coral Internaţional pentru Tineret “Gavriil Musicescu”, ediţia a VII-a, în perioada 1-5 iulie 2019, la Iaşi şi alocarea sumei de 50.000 lei în acest sens

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi şi Comuna Erbiceni - Consiliul Local Erbiceni în scopul realizării în parteneriat a Festivalului Internaţional al Tradiţiilor Populare “Hora neamului", ediţia a Il-a, în perioada 14-16 august 2019, în comuna Erbiceni, Judeţul Iaşi şi alocarea sumei de 15000 lei în acest sens

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi si Parohia Tungujei din Sat Tungujei, Comuna Ţibăneşti, judeţul Iaşi pentru realizarea în parteneriat a Taberei “Din pridvorul satului”, în perioada 6-7 iulie 2019, la Parohia „Adormirea Maicii Domnului” Tungujei şi alocarea sumei de 3500 lei în acest sens

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi şi Opera Naţională Română Iaşi pentru organizarea în parteneriat a Galei Operelor Naţionale, ediţia a Vl-a, în perioada 9-10 noiembrie 2019, la Sala Mare a Teatrului Naţional laşi şi alocarea sumei de 40.000 lei în acest sens

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi şi Uniunea Scriitorilor din România - Filiala Iaşi pentru realizarea în parteneriat a evenimentului - Premiile Uniunii Scriitorilor din România - Filiala Iaşi pentru cărţile apărute în anul 2018 şi acordarea sumei de 12.000 lei în acest sens

Document hotărâre:

pentru aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi şi Comuna Cozmeşti - Consiliul Local Cozmeşti în scopul realizării Festivalului Internaţional de Fanfare Săteşti, ediţia a IX-a, Cozmeşti, 2019, în perioada 1 - 27 iulie 2019, în comuna Cozmeşti, judeţul Iaşi şi alocarea sumei de 8200 lei în acest sens

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi şi Parohia “Sf. Nicolae” Mălăieşti din comuna Gropniţa, judeţul Iaşi pentru realizarea în parteneriat a Taberei de zi pentru copii “Copilărie, Artă şi Tradiţie”, în perioada 23-25 august 2019 şi alocarea sumei de 9000 lei în acest sens

Document hotărâre:

privind aprobarea Programului pentru acordarea de finanţări nerambursabile în anul 2019 din bugetul Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pentru activităţi nonprofit de interes judeţean, respectiv pentru proiecte sociale conform prevederilor Legii nr.350/2005

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi şi Palatul Copiilor Iaşi pentru realizarea în parteneriat a Festivalului Naţional de Teatru de Păpuşi Pantomimă “Cătălin Damian”, ediţia a XXIII-a, la Palatul Copiilor Iaşi, în perioada 7-9 iunie 2019 şi alocarea sumei de 7500 lei în acest sens

Document hotărâre:

privind aprobarea execuţiei bugetului general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi, la data de 31.03.2019

Document hotărâre:

privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi, inclusiv anexele la acestea, la data de 31 decembrie 2018

Document hotărâre:

privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2018

Document hotărâre:

privind Situaţiile financiare încheiate la data de 31 decembrie 2018 de către S.C. APA VITAL S.A. Iaşi

Document hotărâre:

privind Situaţiile financiare încheiate Ia data de 31.12.2018 de către R.A. Aeroportul Iaşi

Document hotărâre:

privind Situaţiile financiare încheiate la data de 31 decembrie 2018 de către SC TEHNOPOLIS SRL Iaşi

Document hotărâre:

privind rectificarea bugetului general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2019

Document hotărâre:

pentru aprobarea achiziţionării de servicii de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică a R.A. Aeroportul în cauze, având ca obiect anularea unor acte administrative adoptate de autoritatea administrativă a comunei Aroneanu privind Planul Urbanistic General si Regulamentul local de Urbanism ale comunei Aroneanu pana la soluţionarea definitiva a litigiilor