Hotărâri ale sedinţei din data de 24-04-2019


Document hotărâre:
privind aprobarea procesului — verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Iasi din data de 12 aprilie 2019
Document hotărâre:
privind aprobarea „Planului de analiza si acoperire a riscurilor" la nivelul judetului Iasi
Document hotărâre:
de respingere a proiectului de hotarire privind solicitarea de trecere din domeniul public al comunei Ruginoasa si administrarea Consiliului Local al comunei Ruginoasa in domeniul public al Judetului Iasi si administrarea Consiliului Judetean Iasi a terenului in suprafata de 1725 mp
Document hotărâre:
privind aprobarea Acordului de cooperarehitre Judetul Iasi — Consiliul Judetean Iasi si Primaria Comunei Ruginoasa pentru sustinerea echipei de fotbal copii sub 13 ani din comuna Ruginoasa care a castigat etapa regionala a competitiei „Cupa Satelor" in vederea participarii la faza nationala a competitiei "Cupa Satelor" in anul 2019
Document hotărâre:
privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii pentru Spitalul Clinic de Obstetrica si Ginecologie „Elena Doamna" Iasi
Document hotărâre:
privind aprobarea mandatarii domnului Petre Susu, managerul Ansamblului Artistic Profesionist "Constantin Arvinte" al Consiliului Judetean Iasi, in vederea fomulArii cererii pentru inscrierea in Registrul artelor spectacolului a Ansamblului Artistic Profesionist "Constantin Arvinte" al Consiliului Judetean Iasi, cu toate demersurile ce decurg din aceasta
Document hotărâre:
pentru rectificarea Hotararii Consiliului Judetean Iasi nr. 29/20.02.2019 privind aprobarea creditului de angajament in valoare de 16.107,878 mii lei pentru perioada 2019 — 2020 in vederea finantarii obiectivului de investitie "Modernizare drum judetean DJ 244D: limita judetului Vaslui - Dolhesti - Ciortesti — Coropceni (intersectia DN 24), km 25+500 - km 38+693"
Document hotărâre:
privind modificarea Anexei 1— Reparatii curente din Programul de lucrari drumuri si poduri al D.J.A.D.P. Iasi pentru anul 2019
Document hotărâre:
privind aprobarea Acordului de Parteneriat intre Judetul Iasi — Directia Judeteana de Administrare a Drumurilor si Podurilor Iasi si Administratia Bazinala de Apa Siret pentru proiectul „Modernizare drum judetean DJ 280: Oteleni — Limita Judet Neamt, km 18+094-20+378"
Document hotărâre:
pentru modificarea Hotararii Consiliului Judetean Iasi nr. 284/29.09.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie " Modernizare drum judetean DJ 281 B: Borosoaia — Plugari (DJ 282 B), km 18+268 — 25+272"
Document hotărâre:
pentru modificarea Hotararii Consiliului Judetean Iasi nr. 279/29.09.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie "Modernizare drum judetean DJ 249: Hermeziu - Vladomira, km 5+600 — 8+800"
Document hotărâre:
pentru modificarea Hotararii Consiliului Judetean Iasi nr. 285/29.09.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie "Modernizare drum judetean DJ 281 B: Coarnele Caprei — Arama, km 10+770 — 12+593"
Document hotărâre:
pentru modificarea Hotararii Consiliului Judetean Iasi nr. 280/29.09.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie "Modernizare drum judetean DJ 280: Oteleni — Lim. Jud. Neamt, km 18+094 — 20+378"
Document hotărâre:
privind aprobarea organizarii Programului de formare „Managementul procesului de incluziune scolara a elevilor cu cerinte educationale speciale" de catre Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Iasi
Document hotărâre:
privind aprobarea taxei de participare la cursurile din cadrul Programului de formare „Managementul procesului de incluziune scolara a elevilor cu cerinte educationale speciale", organizate de Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Iasi, pentru anul 2019
Document hotărâre:
privind Bugetul de venituri si cheltuieli al SC Tehnopolis SRL Iasi pentru anul 2019 si estimari pentru anii 2020 - 2021
Document hotărâre:
privind trecerea din domeniul public al Judetului Iasi in domeniul public al Municipiului Iasi a contributiilor in natura si financiare ale Judetului Iasi - Consiliului Judetean Iasi la realizarea Parcul Stiintific si Tehnologic „TEHNOPOLIS" Iasi si preluarea in proprietatea Judetului Iasi a contributiilor in natura si financiare ale Municipiului Iasi la realizarea Centrului Expozitional Moldova
Document hotărâre:
privind aprobarea realizarii proiectului "Suplimentarea capacitatilor de operare pentru pista de decolare-aterizare si platforma de stationare a aeronavelor de la Aeroportul Iasi", in vederea finantarii acestuia in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare (POIM) Axa Prioritara 2 - Dezvoltarea unui sistem de transport  multimodal, de calitate, durabil si eficient, Obiectiv Specific 2.3 Creserea gradului de utilizare sustenabila a aeroporturilor
Document hotărâre:
privind aprobarea realizarii obiectivului de investitie "DEZVOLTAREA AEROPORTULUI INTERNATIONAL IASI"
Document hotărâre:
privind Bugetul de venituri si cheltuieli al R.A. Aeroportul Iasi, pentru anul 2019 si estimari 2020 - 2021
Document hotărâre:

privind Bugetul de venituri si cheltuieli al S.C. ApaVital S.A. Iasi pentru anul 2019 si estimarile pentru anii 2020 - 2021

Document hotărâre:
privind aprobarea participarii Presedintelui Consiliului Judetean Iasi la sedintele Comisiei de Investitii, Afaceri si IMM-URI din cadrul Comitetului de Dezvoltare Economia si Regionala al AER in perioada aprilie 2019 — iunie 2020 
Document hotărâre:
privind numirea unui membru in Consiliul de administratie al Regiei Autonome Aeroportul Iasi
Document hotărâre:
privind atribuirea in folosinta gratuita catre Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. George I. M. Georgescu" Iasi a unei incaperi situata la demisolul Centrului Expozitional Moldova
Document hotărâre:
privind aprobarea Protocolului de Colaborare intre Judetul Iasi - Consiliul Judetean Iasi si SC AFTERHILLS SRL cu privire la organizarea in perioada 23 august-1 septembrie 2019 a Festivalului de Muzica si Arta AFTERHILLS
Document hotărâre:
privind transmiterea drumului judetean DJ 2821 din domeniul public al Judetului Iasi si administrarea Directiei Judetene de Administrare a Drumurilor si Podurilor Iasi in domeniul public al Municipiului Iasi si administrarea Consiliului Local al Municipiului Iasi
Document hotărâre:
privind respingerea plangerii prealabile impotriva Hotararii Consiliului Judetean Iasi nr.266/25.07.2018
Document hotărâre:
privind dezmembrarea imobilului teren cu numarul cadastral 154882, situat in Iasi, strada Vasile Lupu nr.62, proprietate publics a Judetului Iasi
Document hotărâre:
privind mandatarea unui reprezentant a Judetului Iasi - Consiliul Judetean Iasi pentru a participa si vota in cadrul Adunarii Generale a Asociatilor societatii IASI INDUSTRIAL PARK S.R.L.
Document hotărâre:
privind aprobarea contributiei Judetului Iasi - Consiliul Judetean Iasi la Fondul pentru Dezvoltare Regionala, pe anul 2019
Document hotărâre:
privind majorarea limitei valorice pentru masa oficiala oferita de catre Presedintele Consiliului Judetean Iasi in cadrul Reuniunii informale a Grupului la Nivel Inalt pentru Competitivitate si Crestere (Piata Interna si Industrie), care va avea loc in perioada 16 — 17 mai 2019, in judetul Iasi, municipiul Iasi, cu ocazia detinerii de catre Romania a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene
Document hotărâre:
privind aprobarea incheierii acordului de asociere Intre Consiliile Judetene Iasi, Neamt si Bacau si Asociatia Prietenilor Camino de Santiago din Romania, cu privire la realizarea proiectului Camino de Santiago (varianta moldava)
Document hotărâre:

privind bugetul general al Judetului Iasi - Consiliul Judetean Iasi pe anul 2019