Hotărâri ale sedinţei din data de 12-04-2019


Document hotărâre:

privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Iaşi din dala de 22 martie 2019

Document hotărâre:

privind aprobarea organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor şi contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru şcoli, pentru un număr de 7 U.A.T.-uri din judeţul Iaşi, în perioada ianuarie - iunie 2019

Document hotărâre:

privind repartizarea pentru anul 2019 pe unităţile administrativ - teritoriale din judeţul Iaşi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor destinate finanţării Programului pentru şcoli al României în perioada ianuarie - iunie 2019 a anului şcolar 2018 - 2019 şi estimările pentru anii 2020 - 2022

Document hotărâre:

privind cuantumul total al cheltuielilor pentru funcţionarea centrelor de zi din comunele Ciurea, Cotnari, Fântânele, Heleşteni, Ion Neculce, Miroslava, Mogoşeşti Iaşi, Ruginoasa, Scobinţi, Tomeşti şi Voineşti, precum şi cota parte de finanţare din bugetul Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2019 şi estimările pentru anii 2020-2022

Document hotărâre:

privind repartizarea pentru anul 2019 pe unităţile administrativ - teritoriale din judeţul Iaşi, a sumei corespunzătoare cotei de 7,5% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2019, reprezentând fond la dispoziţia consiliului judeţean, conform Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019, precum şi estimările pentru anii 2020 - 2022 privind repartizarea pe unităţile administrativ - teritoriale din judeţul Iaşi a procentului de 20% din cotele şi sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, conform Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare