Hotărâri ale sedinţei din data de 22-03-2019


Document hotărâre:

privind aprobarea procesului – verbal al şedinţei ordinare de plen a Consiliului Judeţean Iaşi din data de 20 februarie 2019

Document hotărâre:

de respingere a proiectului de hotărâre privind solicitarea de trecere din domeniul public al comunei Ruginoasa în domeniul public al Judeţului Iaşi şi administrarea Consiliului Judeţean Iaşi a terenului în suprafaţă de 1725 mp

Document hotărâre:

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Ansamblului Artistic Profesionist ”Constantin Arvinte” al Consiliului Județean Iași

Document hotărâre:

privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Direcția Județeană de Pază și Protecție Iași, cu aplicare de la 01 aprilie 2019

Document hotărâre:

privind demararea procedurilor în vederea înființării Centrului de Excelență pentru sporturi olimpice la nivel de copii și juniori din județul Iași

Document hotărâre:

privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Parascheva” Iaşi, cu aplicare de la 01 aprilie 2019

Document hotărâre:

privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii  pentru Spitalul Clinic de Urgenţă „Prof. Dr. N. Oblu” Iaşi

Document hotărâre:

privind achiziţia de servicii de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică a Spitalului Clinic de Urgenţă “Prof. Dr. N. Oblu” Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al  Muzeului Național al Literaturii Române Iași

Document hotărâre:

privind modificarea Anexei 1 – Reparaţii curente din Programul de lucrări drumuri şi poduri al D.J.A.D.P. Iaşi pentru anul 2019

Document hotărâre:

privind aprobarea revizuirii devizului general, urmare a instituirii unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal bugetare de modificare şi completare a unor acte normative şi prorogarea unor termene, precum şi pentru a compensa majorarea preţurilor principalelor materii prime, pentru obiectivul de investiţie ”Modernizare drum judeţean DJ 246: lim. jud. Vaslui – Tufeştii de Sus – Scânteia – intersecţie DJ 248 – Şcheia – Drăguşeni – Ipatele – Ţibăneşti, km.20+450÷56+506”

Document hotărâre:

privind actualizarea devizului general după încheierea contractului de lucrări pentru obiectivul de investiţie „Modernizare drum judeţean, DJ 207M intersecţie DN 28 - A.I.Cuza, km.0+000-6+178”

Document hotărâre:

privind actualizarea devizului general după încheierea contractului de lucrări pentru obiectivul de investiție „Modernizare drum județean DJ 248A: intersecție DC 73 (Griești)  lim. jud. Vaslui, km. 48+089 – 50+693”.

Document hotărâre:

privind actualizarea devizului general după încheierea contractului de lucrări pentru obiectivul de investiție „Modernizare drum județean DJ 280B: Tg. Frumos – Cucuteni, km. 2+614 – 11+802”

Document hotărâre:

privind actualizarea devizului general după încheierea contractului de lucrări pentru obiectivul de investiție „Modernizare drum județean DJ 281: Spinoasa – Belcești,  km.10+804 – 12+447”

Document hotărâre:

privind actualizarea devizului general după încheierea contractului de lucrări pentru obiectivul de investiție „Modernizare drum judeţean DJ 281C: intersecţie DN 28A (Blăgeşti) – Hărmăneşti – Todireşti – Coasta Măgurii – Cotnari – intersecţie DN 28B (Cotnari), km. 0+000 –25+053”

Document hotărâre:

privind aprobarea valorii cotizației Judeţului Iaşi – Consiliul Județean Iași în calitate de membru fondator al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST, pe anul 2019

Document hotărâre:

privind aprobarea valorii cotizației Judeţului Iaşi – Consiliul Judeţean Iaşi, în calitate de membru asociat al clusterului IMAGO-MOL, pe anul 2019

Document hotărâre:

privind aprobarea valorii cotizaţiei Judeţului Iaşi-Consiliul Județean Iași, în calitate de membru al Adunării Regiunilor Europene, pentru anul 2019

Document hotărâre:

privind aprobarea cotizației Judeţului Iaşi- Consiliul Județean Iași,  în calitate de membru al Asociaţiei Regiunilor Europene Viticole (AREV), pentru anul 2019

Document hotărâre:

privind aprobarea contribuţiei Judeţului Iaşi – Consiliul Judeţean Iaşi la bugetul Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră Iaşi, pentru anul 2019

Document hotărâre:

privind aprobarea valorii cotizaţiei Judeţului Iaşi –Consiliul Judeţean Iaşi,  în calitate de membru al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România (UNCJR), pe anul 2019

Document hotărâre:

privind aprobarea valorii cotizaţiei Judeţului Iaşi-Consiliul Județean Iași, în calitate de membru fondator al Asociației ATRIUM- Architecture of Totalitarian Regimes of the 20th Century in Europe and Urban Memory, pe anul 2019

Document hotărâre:

privind aprobarea componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Regiei Autonome Aeroportul Iaşi

Document hotărâre:

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 287/29.09.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție "Modernizare drum județean DJ 282B: Intersecție din DN 24 C - Bivolari - Traian - Spineni - Intersecție cu DJ 282 F, km 0+000 - 12+918"

Document hotărâre:

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 288/29.09.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție "Modernizare drum județean DJ 282F: DJ 282 C - Andrieșeni, km 0+000 - 12+898"

Document hotărâre:

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 275/29.09.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție "Modernizare drum județean DJ 248E: Alexești - Cuza Vodă, km 0+000 - 3+040"

Document hotărâre:

privind declasificarea, în vederea modernizării, a tronsonului de drum județean DJ 249A: Iași - Ungheni, km 2+200 - 2+600 în drum comunal cu indicativul DC 20 C: Lim. mun. Iași - Dancu, km 0+000 + 0+400

Document hotărâre:

privind repartizarea pe anul 2019, pe unitățile administrativ – teritoriale din județul Iași, a sumelor alocate din cotele din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, potrivit art. 6 alin. (6), (8), (9) și (10) din Legea nr. 50 a bugetului de stat pe anul 2019