Hotărâri ale sedinţei din data de 20-02-2019


Document hotărâre:

privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Iaşi din data de 23 ianuarie 2019

Document hotărâre:

privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf- Maria” Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie “Cuza-Vodă” Iaşi

Document hotărâre:

privind preluarea în proprietatea judeţului Iaşi şi administrarea Consiliului Judeţean Iaşi a terenului în suprafaţă de 67.335 mp situat în comuna Miroslava, judeţul Iaşi în vederea construirii unei Săli Polivalente

Document hotărâre:

 de respingere a proiectului de hotărâre privind solicitarea de trecere din domeniul public al comunei Ruginoasa şi administrarea Consiliului Local al comunei Ruginoasa în domeniul public al Judeţului Iaşi şi administrarea Consiliului Judeţean Iaşi a terenului în suprafaţă de 1725 mp

Document hotărâre:

privind aprobarea cotizaţiei către Asociaţia Regională a Serviciilor de Apă Canal Iaşi - ARSACIS pentru anul 2019

Document hotărâre:

de respingere a proiectului de hotărâre privind aprobarea valorii cotizaţiei Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi în calitate de membru fondator al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST, pe anul 2019

Document hotărâre:

privind aprobarea cotizaţiei Judeţului laşi- Consiliul Judeţean Iaşi, în calitate de membru fondator al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate ADIS IAŞI, pe anul 2019

Document hotărâre:

privind aprobarea cotizaţiei Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean laşi în calitate de membru fondator al Asociaţiei "Euroregiunea Siret - Prut - Nistru" pentru anul 2018

Document hotărâre:

privind aprobarea realizării proiectului „Egalitate de şanse prin parteneriate active în oferirea de servicii şi resurse de prevenire a bullyingului în mediul educaţional”, de către Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi, în calitate de Aplicant, în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului ERASMUS+, Acţiunea - cheie 1: mobilitatea persoanelor în scopul învăţării

Document hotărâre:

privind aprobarea realizării proiectului „Model of Institutional Cross-Border Collaboration for Raising the Employability of Students" (Model de colaborare instituţională transfrontalieră pentru creşterea angajabilităţii absolvenţilor de liceu), de către Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi, în calitate de partener, în vederea finanţării acestuia în cadrul programului Joint Operaţional Progranime România - Republic Of Moldova ENI 2014-2020

Document hotărâre:

privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii pentru Direcţia Judeţeană de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi, ca urmare a reorganizării

Document hotărâre:

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr.434/19.12.2018 privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru consumul anual de combustibil la autovehiculele din dotarea Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea Anexei I - Reparaţii curente din Programul de lucrări drumuri şi poduri al Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi pentru anul 2019

Document hotărâre:

privind aprobarea demarării procedurii de achiziţie publică ACORD CADRU pentru lucrările de întreţinere pe drumurile judeţene pentru anul 2019 şi alocarea fondurilor necesare desfăşurării acestei activităţi

Document hotărâre:

privind aprobarea creditului de angajament în valoare de 16.107,878 mii lei pentru perioada 2019 - 2020 în vederea finanţării obiectivului de investiţie "Modernizare drum judeţean DJ 244D: limita judeţului Vaslui - Dolhesti - Ciorteşti - Coropceni (intersecţia DN 24), km 25+500 - km 38+693”

Document hotărâre:

privind aprobarea creditului de angajament în valoare de 11.525,194 mii lei pentru perioada 2019 - 2020 în vederea finanţării obiectivului de investiţie "Modernizare drum judeţean DJ 201C: limita iud. Neamţ - Răchiteni - int. DN 28, km 10+500 - km 16+350"

Document hotărâre:

privind aprobarea creditului de angajament în valoare de 12.929,877 mii lei pentru perioada 2019 - 2020 în vederea finanţării obiectivului de investiţie "Modernizare drum judeţean DJ 249E: DN 28 (Tomeşti) - Ţuţora, km 0+000 - 7+837"

Document hotărâre:

privind aprobarea creditului de angajament în valoare de 58.333,224 mii lei pentru perioada 20Í9 - 2021 în vederea finanţării obiectivului de investiţie "Modernizare drum judeţean DJ 282D: Româneşti - Podu lloaiei (intersecţie DJ 281 Km 14+834) - Popeşti - Mădârjac, km 6 + 057 - km 14 + 834, km 17 + 684 - km 24 + 036, km 25 + 036 - km 38 + 828”

Document hotărâre:

privind aprobarea creditului de angajament în valoare de 15.324,650 mii lei pentru perioada 2019 - 2020 în vederea finanţării obiectivului de investiţie "Modernizare drum judeţean DJ 208 L: Paşcani - Brăteşti - Mirosloveşti, km 0+000 - 8+800"

Document hotărâre:

privind aprobarea creditului de angajament în valoare de 12.269,742 mii lei pentru perioada 2019 - 2020 în vederea finanţării obiectivului de investiţie "Modernizare drum judeţean DJ 2080: Ciohorăni (DN 2) - Cozmeşti ( DJ 208), km 2+612-km 9+441"

Document hotărâre:

privind aprobarea Planului Strategic ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Iaşi pentru anul 2019

 

Document hotărâre:

privind aprobarea Protocolului de Colaborare între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi şi Ministerul Economiei cu privire la organizarea Reuniunii informate a Grupului la Nivel înalt pentru Competitivitate şi Creştere (Piaţa Internă şi Industrie), care va avea loc în perioada 16-17 mai 2019, în Judeţul Iaşi, municipiul Iasi, cu ocazia deţinerii de către România a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene

Document hotărâre:

privind aprobarea participării Preşedintelui Consiliului Judeţean Iaşi la manifestările ocazionate de „Plenariile Comitetului de Primăvară" al AER care vor avea loc la Orebro, Suedia în perioada 26-28.03.2019, cât şi aprobarea cheltuielilor aferente

Document hotărâre:

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru realizarea obiectivului de investitii „CONSOLIDARE, MODERNIZARE ŞI REFUNCŢIONALIZARE CLĂDIRE SPITAL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE - „SECŢIA PAŞCANU” din cadrul proiectului ''împreună pentru Sănătate"

Document hotărâre:

privind aprobarea reţelei învăţământului special din judeţul Iaşi pentru anul şcolar 2019-2020

Document hotărâre:

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Iaşi

Document hotărâre:

privind constituirea comisiei de selecţie pentru un membru al Consiliului de administraţie al Regiei Autonome Aeroportul Iaşi

Document hotărâre:

privind repartizarea pe anul 2019 a unor sume din excedentul bugetului local al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi