Hotărâri ale sedinţei din data de 23-01-2019


Document hotărâre:

privind aprobarea procesului – verbal al şedinţei ordinare de plen a Consiliului Judeţean Iaşi din data de 19 decembrie 2018

Document hotărâre:

privind aprobarea bugetului și a cheltuielilor legate de implementarea Proiectului „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor" Cod SMIS 127169, derulat în parteneriat de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași şii Ministerul Muncii și  Justiției Sociale - Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție

Document hotărâre:

privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Functionare al Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi

Document hotărâre:

privind numirea reprezentantului Consiliului Judeţean Iaşi în Consiliul Consultativ al Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Podu Iloaei

Document hotărâre:

de respingere a proiectului de hotărâre privind solicitarea de trecere din domeniul public al comunei Ruginoasa şi administrarea Consiliului Local al comunei Ruginoasa în domeniul public al Judeţului Iaşi şi administrarea Consiliului Judeţean Iaşi a terenului în suprafaţă de 1725 mp în vederea realizării unui Centru Zonal pentru Fotbal destinat copiilor sub 14 ani

Document hotărâre:

privind atribuirea în folosinţă gratuită către Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate a trei spaţii de birouri situate la etajul 1 al Centrului de Sprijinire a Afacerilor Transgrapolis din incinta Parcului Agroindustrial Leţcani “Transagropolis Transfrontier Agribusiness Support”

Document hotărâre:

privind aprobarea prelungirii cu un an a dreptului de folosinţă gratuită de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi a încăperilor 12a şi 12b din demisolul Centrului Expoziţional Moldova

Document hotărâre:

privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr. 31287/15.10.2015

Document hotărâre:

privind dezmembrarea imobilului teren, situat în Comuna Popricani, Judeţul Iaşi, proprietatea publică a Judeţului Iaşi cu numărul cadastral 63043

Document hotărâre:

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 454/19.12.2018 privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Iaşi

Document hotărâre:

privind realizarea proiectului “Burse pentru elevii din mediul rural din judeţul Iaşi care au o înclinaţie deosebită pentru fotbal – Centrul de Excelenţă pentru fotbal la nivelul copiilor şi juniorilor”

Document hotărâre:

privind repartizarea pe anul 2019 a unor sume din excedentul bugetului local şi al bugetului fondurilor externe nerambursabile ale judeţului Iaşi – Consiliul Judeţean Iaşi şi aprobarea unor credite de angajament pentru anii 2019-2022

Document hotărâre:

privind rectificarea bugetului general al județului Iași – Consiliul Județean Iași pe anul 2018