Hotărârea nr. 427

An/categorie hotarare: 
2018
Data hotarare: 
Vineri, 14 Decembrie, 2018
Document atasat hotarare: 

privind propunerile de repartizare pe unităţile administrativ - teritoriale din judeţul Iaşi, pe anul 2018, a influenţelor asupra sumelor ce reprezintă fondul constituit la dispoziţia consiliului judeţean, din cotele defalcate din impozitul pe venit, care se repartizează integral în anul 2018 comunelor, oraşelor şi municipiilor din judeţ, prin hotărâre a consiliului judeţean, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală