Hotărârea nr. 369

An/categorie hotarare: 
2018
Data hotarare: 
Luni, 29 Octombrie, 2018
Document atasat hotarare: 

privind propunerile de repartizare pe unitățile administrativ – teritoriale din judeţul Iaşi a sumelor defalcate din  taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor destinate finanțării  Programului pentru școli al României pe anul 2019 și a estimărilor pentru anii 2020 – 2022, conform prevederilor Scrisorii cadru nr. 465623/28.09.2018 privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2019 şi a estimărilor pentru anii 2020 - 2022, precum şi limita sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale.