Hotărârea nr. 306

An/categorie hotarare: 
2018
Data hotarare: 
Marţi, 4 Septembrie, 2018
Document atasat hotarare: 

privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi       nr. 255/12.07.2018 de aprobare a realizării proiectului “Consolidare, refuncţionalizare şi mansardare clădire monument istoric – strada V. Alecsandri nr. 6, Iaşi” și a cheltuielilor legate de proiect, modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 297/29.08.2018, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014 -2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural – APEL DE PROIECTE POR/2018/5/5.1/7 regiuni/proiecte nefinalizate