Hotărârea nr. 305

An/categorie hotarare: 
2018
Data hotarare: 
Marţi, 4 Septembrie, 2018
Document atasat hotarare: 

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizaţi ai obiectivului de investiții “Consolidare, refuncţionalizare şi mansardare clădire monument istoric – strada V. Alecsandri nr. 6, Iași”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014 -2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural –APEL DE PROIECTE POR/2018/5/5.1/7 regiuni/proiecte nefinalizate