Hotărârea nr. 278

An/categorie hotarare: 
2018
Data hotarare: 
Miercuri, 8 August, 2018
Document atasat hotarare: 

privind aprobarea realizării proiectului “Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populaţia judeţului Iaşi”, în vederea finanţării în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8- Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritate de investiţii 8.1- Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreere, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de comunităţi. Operaţiunea 8.1.A- Ambulatorii.