Hotărârea nr. 255

An/categorie hotarare: 
2018
Data hotarare: 
Joi, 12 Iulie, 2018
Document atasat hotarare: 

privind aprobarea realizării proiectului “Consolidare, refuncţionalizare şi mansardare clădire monument istoric- strada V. Alecsandri nr. 6, Iaşi” şi a cheltuielilor legate de proiect în vederea finanţării acestuia, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiţii 5.1. – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural  APEL DE PROIECTE POR/2018/5/5.1/7 regiuni/proiecte nefinalizate