Hotărârea nr. 254

An/categorie hotarare: 
2018
Data hotarare: 
Joi, 12 Iulie, 2018
Document atasat hotarare: 

privind aprobarea devizului general actualizat al obiectivului de investiţii „Consolidare, refuncţionalizare şi mansardare clădire monument istoric – strada V. Alecsandri nr. 6, Iaşi” în concordanţă cu cerinţele din Ghidul Specific pentru Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural  APEL DE PROIECTE POR/2018/5/5.1/7 regiuni/proiecte nefinalizate