Hotărârea nr. 140

An/categorie hotarare: 
2018
Data hotarare: 
Miercuri, 25 Aprilie, 2018
Document atasat hotarare: 

privind modificarea Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apă şi Canalizare, precum şi acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Iaşi în Adunarea Generală a Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi -ARSACIS referitor la modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adiţional nr. 25