Hotărârea nr. 131

An/categorie hotarare: 
2018
Data hotarare: 
Vineri, 13 Aprilie, 2018
Document atasat hotarare: 

privind aprobarea  documentației tehnico-economice (faza studiu de fezabilitate) și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul: EXTINDERE SI DOTARE UNITATE FUNCŢIONALĂ REGIONALĂ DE URGENTĂ IN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE URGENTĂ PENTRU COPII ”SF. MARIA” IAŞI