Hotărârea nr. 29

An/categorie hotarare: 
2018
Data hotarare: 
Miercuri, 31 Ianuarie, 2018
Document atasat hotarare: 

privind aprobarea realizării proiectului “Circuit turistic internaţional de promovare a patrimoniului cultural istoric" de către Judeţul Iaşi - prin Consiliul Judeţean Iaşi, pentru obiectivul cultural Casa memorială „Constantin Negruzzi" de la Hermeziu, în calitate de Partener, în parteneriat cu Raionul Străşeni - Consiliul Raional Străşeni şi alocarea din excedentul Consiliului Judeţean Iaşi pentru anul 2018 a fondurilor necesare realizării documentaţiei tehnico-economice (expertiză tehnică, documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie, documentaţii pentru obţinere avize solicitate prin Certificatele de Urbanism, studii de teren şi studii de diagnosticare) şi a serviciilor de consultanţă management de proiect în vederea obţinerii finanţării în cadrul Programului Operaţional Comun România - Republica Moldova 2014-2020