Hotărârea nr. 28

An/categorie hotarare: 
2018
Data hotarare: 
Miercuri, 31 Ianuarie, 2018
Document atasat hotarare: 

privind aprobarea realizării proiectului “TOGETHER FOR HEALTH" de către Judeţul Iaşi - prin Consiliul Judeţean Iaşi, pentru obiectivul Consolidare, modernizare şi refuncţionalizare clădire Spital Clinic de Pneumoftiziologie „ Secţia Paşcanu” Iaşi, în parteneriat cu Raionul Teleneşti - Consiliul Raional Teleneşti şi alocarea din excedentul Consiliului Judeţean Iaşi pentru anul 2018 a fondurilor necesare realizării documentaţiei tehnico-economice (expertiză tehnică, documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie, documentaţii pentru obţinere avize solicitate prin Certificatele de Urbanism, studii de teren şi studii de diagnosticare) şi a serviciilor de consultanţă in management de proiect în vederea obţinerii finanţării în cadrul Programului Operaţional Comun România- Republica Moldova 2014-2020