Hotărârea nr. 25

An/categorie hotarare: 
2018
Data hotarare: 
Miercuri, 31 Ianuarie, 2018
Document atasat hotarare: 

privind aprobarea realizării proiectului “Educaţie şi cultură fară frontiere ” de către Judeţul Iaşi - prin Consiliul Judeţean Iaşi, în calitate de Partener, pentru obiectivul cultural Muzeul „ Mihai Eminescu” din Iaşi, în parteneriat cu Raionul Făleşti - Consiliul Raional Făleşti, şi alocarea din excedentul Consiliului Judeţean Iaşi pentru anul 2018 a fondurilor necesare realizării documentaţiei tehnico- economice (expertiză tehnică, documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie, documentaţii pentru obţinere avize solicitate prin Certificatele de Urbanism, studii de teren) şi a serviciilor de consultanţă management de proiect în vederea obţinerii finanţării în cadrul Programului Operaţional Comun România- Republica Moldova 2014-2020