Hotărârea nr. 23

An/categorie hotarare: 
2018
Data hotarare: 
Miercuri, 31 Ianuarie, 2018
Document atasat hotarare: 

privind aprobarea preluării, în administrarea Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi, a bunurilor şi întregii infrastructuri aferente Staţiei de sortare Şipote, aflate în proprietatea publică a Comunei Şipote, începând cu data atribuirii, de către Asociaţia de Dezvoltare Interconiunitară pentru Salubritate Iaşi - ADIS Iaşi, a contractului de delegare a gestiunii serviciului de colectare si transport a deşeurilor municipale din judeţul Iaşi, pe perioada de derulare a acestuia, în cadrul Proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi"