Hotărârea nr. 19

An/categorie hotarare: 
2018
Data hotarare: 
Miercuri, 31 Ianuarie, 2018
Document atasat hotarare: 

privind aprobarea realizării proiectului “Creșterea accesibilității transfrontaliere prin modernizarea infrastructurii de interes local din Județul Iasi, România și Raionul Sîngerei, Republica Moldova” de către Județul Iași – prin Consiliul Județean Iași, România, în calitate de Lider de Proiect, pentru obiectivul modernizarea Drumului Județean DJ 249A, pe sectorul cuprins între localitățile Mânzătești și Ungheni, România, în parteneriat cu Raionul Sîngerei – prin Consiliul Raional Sîngerei, Republica Moldova și alocarea din excedentul Consiliului Județean Iași pentru anul 2018, a fondurilor necesare realizării documentației tehnico-economice (expertiză tehnică, studiu de fezabilitate, documentații pentru obținere avize solicitate prin Certificatele de Urbanism, studii de teren) şi a serviciilor de consultanţă management de proiect în  vederea obținerii finanțării în cadrul Programului Operațional Comun România– Republica Moldova 2014-2020