Hotărârea nr. 515

An/categorie hotarare: 
2017
Data hotarare: 
Miercuri, 20 Decembrie, 2017
Document atasat hotarare: 

privind propunerile de repartizare pe unitățile administrativ – teritoriale din judeţul Iaşi a influențelor asupra procentului de 20%, din sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri,  aprobată cu modificări prin Legea 171/2015, cu modificările și completările ulterioare, a Ordonanței de Urgență nr. 46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată prin Legea 40/2016, a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu completări prin Legea 124/2016, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, pe anul 2017, conform Legii nr.6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017