Hotărârea nr. 494

An/categorie hotarare: 
2017
Data hotarare: 
Miercuri, 20 Decembrie, 2017
Document atasat hotarare: 

privind aprobarea alocării din excedentul Consiliului Județean Iași pe anul 2018 a fondurilor necesare pentru realizarea documentației tehnico-economice (studiul de fezabilitate, planul urbanistic zonal, studiile geotehnice, topografice și de stabilitate ale terenului, obținerea de avize, acorduri, autorizatii) și prestării serviciilor de consultanță în vederea obținerii finanțării în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 pentru proiectul "EXTINDERE ȘI DOTARE UNITATE FUNCȚIONALĂ REGIONALĂ DE URGENȚĂ ÎN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII "SF. MARIA" IAȘI"