Hotărâri ale sedinţei din data de 08-12-2017


Document hotărâre:

privind rectificarea bugetului general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2017