Hotărârea nr. 438

An/categorie hotarare: 
2017
Data hotarare: 
Miercuri, 8 Noiembrie, 2017
Document atasat hotarare: 

privind propunerile de repartizare pe unităţile administrativ - teritoriale din judeţul Iaşi a influenţelor asupra procentului de 20%, din cotele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.2/20I5 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri, aprobată cu modificări prin Legea nr.171/2015, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordonanţei de Urgenţă nr.46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată prin Legea nr.40/2016, a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu completări prin Legea nr.l24/2016, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, pe anul 2017, conform Legii nr.6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017