Hotărâri ale sedinţei din data de 27-10-2017


Document hotărâre:

privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Iaşi din data de 25 septembrie 2017

Document hotărâre:

privind aprobarea procesului — verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Iaşi din data de 26 septembrie 2017

Document hotărâre:

privind aprobarea procesului — verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Iaşi din data de 3 octombrie 2017

Document hotărâre:

privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Iaşi din data de 11 octombrie 2017

Document hotărâre:

privind acordarea unei Medalii ”PRO AMICIŢIA-PRO FIDELITATE” şi a unei Diplome de Excelenţă, domnului Lucian Dan Teodorovici, manager Muzeul Naţional al Literaturii Române

Document hotărâre:

privind acordarea unei Medalii "PRO AMICIŢIA-PRO FIDELITATE" şi a unei Diplome de Excelenţă, domnului Ioan Holban manager - Teatrul pentru Copii şi Tineret "Luceafărul" Iaşi

Document hotărâre:

privind acordarea unei Medalii "PRO AMICIŢIA-PRO FIDELITATE" şi a unei Diplome de Excelenţă, domnului Adrian Ardeleanu, manager – Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea Notei conceptuale pentru obiectivul de investiţii “Reabilitarea şi modernizarea spaţiilor destinate relocării Liceului Tehnologic Special “Vasile Pavelcu”, str. Bucium, nr.17, Iaşi”

Document hotărâre:

privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Liceului Tehnologic Special ’’Vasile Pavelcu” Iaşi pentru anul şcolar 2017-2018

Document hotărâre:

privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Muzeului Naţional al Literaturii Române Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Parascheva” Iaşi, cu aplicare de la 01 noiembrie 2017

Document hotărâre:

privind acordarea mandatului special în vederea exprimării votului în ACA ARSACIS referitor la cererea de aderare a Comunei Prăjeni-jud. Botoşani la Asociaţia Regională a Serviciilor de Apă Canal Iaşi - ARSACIS şi aprobarea Actelor Adiţionale nr. 19 şi nr. 20 la Actul Constitutiv, respectiv Statutul ARSACIS

Document hotărâre:

privind aprobarea modificării Anexei 1 — Reparaţii curente în Programul de lucrări drumuri şi poduri al Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi pentru anul 2017

Document hotărâre:

privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Regia Autonomă Aeroportul Iaşi

Document hotărâre:

privind atribuirea unei licenţe de traseu către operatorul de transport persoane SC Geo Tur SRL, pentru traseul judeţean cod 156 Paşcani - Brăteşti - Soci din Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate valabil în perioada 01.01.2014 - 30.06.2019

Document hotărâre:

privind atribuirea a şase licenţe de traseu către SC TEISA SRL în vederea efectuării serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale care să asigure transportul angajaţilor SC LEAR CORPORATION SRL

Document hotărâre:

privind aprobarea restituirii, din excedentul Consiliului Judeţean Iaşi, a sumei de 537.609,45 lei către Ministerului Dezvoltării Regionale Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene DGPEIM - Direcţia Gestionare POS Mediu, reprezentând avans nerecuperat pe Contractul de lucrări nr.405/13.01.2014 din cadrul proiectului ’’Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi” cod SMISCSNR 32832

Document hotărâre:

privind aprobarea Actului Adiţional nr. 2 la Documentul de poziţie privind modul de implementare a proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi”

Document hotărâre:

privind aprobarea Planurilor de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Iaşi şi din instituţiile publice subordonate, pentru anul 2018

Document hotărâre:

privind detaşarea domnului prof. univ. dr. Cătălin Ion BORDEIANU pe postul de manager interimar al Ansamblului folcloric al Judeţului Iaşi

Document hotărâre:

privind dezmembrarea imobilelor cu numerele cadastrale 131367 şi 122432 în vederea individualizării amplasamentului în suprafaţă de 16.000 mp teren concesionat de SC “AEROSTAR” SA Bacău pentru realizarea staţiei de mentenanţă avioane civile

Document hotărâre:

privind trecerea din administrarea SC "Apavital" SA în administrarea RA „Aeroportul Iaşi" a clădirii C8 - Rezervor şi a terenului în suprafaţă de 2.500 mp situat în Iaşi, str. Aeroportului nr.46

Document hotărâre:

privind acceptarea donaţiei unui teren în suprafaţă de 1200 mp, situat în extravilan Municipiul Iaşi, Judeţul Iaşi de către Mitropolia Moldovei şi Bucovinei

Document hotărâre:

privind aprobarea Contractului de comodat încheiat între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi şi Inspectoratul de Jandarmi Judeţean laşi în vederea derulării proiectului „CREŞTEREA CAPACITĂŢII DE INTERVENŢIE OPERATIVĂ Şl A MOBILITĂŢII STRUCTURILOR DE ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ ALE INSPECTORATULUI DE JANDARMI JUDEŢEAN IAŞI”

Document hotărâre:

privind aprobarea organizării evenimentului “Fulgi de bucurie”, ediţia a IV- a, 2017 şi a cheltuielilor aferente

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean laşi şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi, pentru realizarea în parteneriat a Galei Excelenţei în Educaţie, ediţia a Vl-a, în perioada noiembrie - decembrie 2017, în municipiul Iaşi şi alocarea sumei de 25000 lei în acest sens

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi şi Asociaţia Culturală "SEIMPER ARTES" pentru realizarea în parteneriat a proiectului “Viziuni multietnice în viaţa culturală ieşeană”, ediţia a II-a, în perioada 15-17 noiembrie 2017, în judeţul Iaşi, şi alocarea sumei de 7.000 lei în acest sens

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi şi Asociaţia Tinerilor Români din Afara Graniţelor (ATRAG) Iaşi, pentru realizarea în parteneriat a proiectului: “100 de ani - înapoi în viitor”, în perioada 15-18 noiembrie 2017, în municipiul Iaşi şi alocarea sumei de 6124 lei în acest sens

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi şi Opera Naţională Română Iaşi pentru organizarea în parteneriat a evenimentului - “Tosca - 61 de ani de la înfiinţarea Operei Naţionale Române Iaşi”, în data de 3 noiembrie 2017, la Sala Mare a Teatrului Naţional Iaşi şi alocarea sumei de 32763 lei în acest sens

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi şi Asociaţia “Pro Ruralis IAŞI” în scopul continuării proiectului “Burse pentru elevii din mediul rural cu coeficient de inteligenţă superior provenind din medii defavorizate din satele judeţului Iaşi” în anul şcolar 2017-2018

Document hotărâre:

privind aprobarea participării domnului Maricel Popa - Preşedinte al Consiliului Judeţean Iaşi, la Reuniunea de Toamnă a Biroului Adunării Regiunilor Europene (ARE), Maastricht, Olanda, în data de 29 noiembrie 2017 şi la Conferinţa ARE priv ind Inteligenţa Artificială, Bruxelles, Belgia, în data de 30 noiembrie 2017, cât şi aprobarea cheltuielilor aferente în cuantum de 4124 EURO şi 81 LEI

Document hotărâre:

privind anularea unei părţi neutilizate din creditul extern contractat de Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi de la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) în valoare de 5.200.000 euro, cu valoarea de 2.713.765,17 Euro

Document hotărâre:

privind aprobarea cheltuielilor ce se vor efectua cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă 2017

Document hotărâre:

privind aprobarea execuţiei bugetului general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi, la data de 30.09.2017

Document hotărâre:

privind rectificarea bugetului general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2017