Hotărâri ale sedinţei din data de 11-10-2017


Document hotărâre:

privind aprobarea asigurării finanţării de la bugetul local al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi, pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, aferente obiectivului de investiţie  “Modernizare drum judeţean D)J 246 : lim.jud.Vaslui -Tufeştii de Sus — Scânteia — intersecţie DJ 248 — Şcheia — Drăguşeni — Ipatele — Ţibăneşti, km.20+450-56+506”

Document hotărâre:

privind aprobarea asigurării finanţării de la bugetul local al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi, pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, aferente obiectivului de investiţie “Modernizare drum judeţean DJ 281C: intersecţie DN 28A (Blăgeşti) — Hărmăneşti - Todireşti - Coasta Măgurii - Cotnari - intersecţie DN 28B (Cotnari), km. 0+000 - 25+053”

Document hotărâre:

privind aprobarea asigurării finanţării de la bugetul local al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi, pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, aferente obiectivului de investiţie „Modernizare drum judeţean, DJ 207M intersecţie DN 28 - A.I.Cuza, km.0+000 - 6+178"

Document hotărâre:

privind aprobarea asigurării finanţării de la bugetul local al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi, pentru categoriile de cheltuieli  care nu se finanţea/ă de la bugetul de stat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, aferente obiectivului de investiţie “Modernizare drum judeţean, DJ 208F Meci (intersecţie DJ 208) - Tătăruşi - Iorcani - lim. jud. Suceava, km.0+000+12+462”

Document hotărâre:

privind aprobarea asigurării finanţării de la bugetul local al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi, pentru categoriile de cheltuieli  care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, aferente obiectivului de investiţie “Modernizare drum judeţean DJ 248A : intersecţie DC 73 (Grieşti) lim. jud. Vaslui, km. 48+089 - 50+693”

Document hotărâre:

privind aprobarea asigurării finanţării de la bugetul local al Judeţului Iaşi — Consiliul Judeţean Iaşi, pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, aferente obiectivului de investiţie “Modernizare drum judeţean DJ 280B: Tg. Frumos - Cucuteni, km.2+614- 11+802”

Document hotărâre:

privind aprobarea asigurării finanţării de la bugetul local al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi, pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, aferente obiectivului de investiţie “’Modernizare drum judeţean DJ 281: Spinoasa — Belceşti, km. 10+804 - 12+074”

Document hotărâre:

privind rectificarea bugetului general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2017