Hotărâri ale sedinţei din data de 26-09-2017


Document hotărâre:

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 283/23.08.2017 privind modificarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea asigurării finanţării de la bugetul local al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi, pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, aferente obiectivului de investiţii „Reabilitare instalaţie de încălzire la Şcoala Gimnazială Specială ’’Constantin Păunescu”, corpul B, Iaşi, str. Brânduşa nr. 7”

Document hotărâre:

privind aprobarea alocării de către UAT Judeţul Iaşi — Consiliul Judeţean Iaşi a sumelor necesare cofinanţării proiectului “Sprijin pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire în vederea realizării PROIECTULUI
REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ DIN JUDEŢUL IAŞI ÎN PERIOADA 2014-2020”

Document hotărâre:

privind aprobarea modificării Anexei 1 - Reparaţii curente în Programul de lucrări drumuri şi poduri al Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi pentru anul 2017

Document hotărâre:

privind aprobarea alocării sumei de 125.000 lei reprezentând sume defalcate din TVA pentru drumuri, comunei Erbiceni, pentru modernizarea sectorului de drum comunal DC 140, km 0+000 - 7+250

Document hotărâre:

privind asigurarea asistenţei juridice şi reprezentării R.A. Aeroportul Iaşi în cauza dosarului nr. 4829/99/2017 aflat pe rolul Tribunalului Iaşi până la soluţionarea definitivă a cauzei

Document hotărâre:

privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Regiei Autonome Aeroportul Iaşi

Document hotărâre:

privind numirea membrilor în Consiliul de administraţie al Regiei Autonome Aeroportul Iaşi

Document hotărâre:

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Iaşi în Comisiile de Evaluare şi Asigurare a Calităţii din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar din subordine

Document hotărâre:

pentru modificarea punctului 2 din anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr.222/28.09.2016 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Iaşi în cadrul Consiliilor Administrative ale instituţiilor de cultură subordonate

Document hotărâre:

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Iaşi în Consiliul de Administraţie al Palatului Copiilor Iaşi

Document hotărâre:

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr.220/28.09.2016 privind constituirea Consiliilor de administraţie la spitalele subordonate Consiliului Judeţean Iaşi, cu modificările ulterioare

Document hotărâre:

pentru modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Judeţean nr.306/22.11.2016 privind atribuirea licenţelor de traseu către operatorii de transport persoane declaraţi câştigători în urma şedinţei naţionale de atribuire electronică din 15.11.2016, organizată de A.A.D.R. - S.A.E.T. Bucureşti, pentru traseele noi, cuprinse în Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate valabil în perioada 01.01.2014-30.06.2019

Document hotărâre:

privind atribuirea unei licenţe de traseu către S.C. Smart Invest S.R.L. în vederea efectuării serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Iaşi-Bivolari (S.N.A.P.)

Document hotărâre:

privind atribuirea a şapte lieenţe de traseu către S.C. TEISA S.R.L. în vederea efectuării serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale care să asigure transportul angajaţilor S.C. LEAR CORPORATION S.R.L

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi şi Asociaţia “Organizaţia Somelierilor din România 2011" pentru realizarea în parteneriat a proiectului „Vin la cultură!” în perioada 29 septembrie - 01 octombrie 2017, la Palatul Culturii - Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi, Guvernul României - Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wieser" şi Muzeul Memorial al Holocaustului din SUA (US Holocaust Memorial Museum)

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi — Consiliul Judeţean Iaşi şi Comuna Lungani - Consiliul Local Lungani pentru realizarea în parteneriat a Festivalului Cărţii şi Lecturii pentru Copii “Copilul căzut din poveste”, ediţia a IV-a, în perioada 02.10 - 30.11.2017 şi acordarea sumei de 6.300 lei în acest sens

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi şi Uniunea Scriitorilor din România - Filiala Iaşi pentru realizarea în parteneriat a evenimentului - Premiile Uniunii Scriitorilor din România - Filiala Iaşi pentru cărţile apărute în anul 2016 şi acordarea sumei de 12.000 lei în acest sens

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi şi Complexul Muzeal Naţional “Moldova” laşi pentru realizarea în parteneriat a Simpozionului Internaţional “Monumentul - Tradiţie şi Viitor", în perioada 28 septembrie - 1 octombrie 2017 la Muzeul Unirii şi în locaţii din judeţul Iaşi şi alocarea sumei de 10.000 lei în acest sens

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi şi Casa Corpului Didactic “Spiru Haret” Iaşi pentru realizarea în parteneriat a ediţiei a Vlll-a a “Zilelor Casei Corpului Didactic “Spiru Haret Iaşi”, în perioada 2-7 octombrie 2017 la Iaşi, Paşcani, Hîrlău şi Răducăneni şi alocarea sumei de 5250 lei în acest sens

Document hotărâre:

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr.350/31.08.2017 privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi şi Asociaţia pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român (ASTRA) - Despărţământul “Mihail Kogălniceanu” Iaşi pentru realizarea în parteneriat a Simpozionului internaţional “Memorie istorică şi spirituală românească”, Iaşi - Chişinău - Ismail - Odesa, 25-30 octombrie 2017, ediţia a XX-a

Document hotărâre:

privind aprobarea prelungirii cu un an a folosinţei gratuite, în favoarea Şcolii “Bogdan Petriceicu Haşdeu” Iaşi, a unei părţi din imobilul situat în Iaşi, strada Vasile Lupu nr.80

Document hotărâre:

privind aprobarea prelungirii cu un an a termenului de valabilitate a Protocolului nr.7794/2008 privind predarea în folosinţa Unităţii Speciale de Aviaţie Iaşi a unui teren din proprietatea Judeţului Iaşi şi administrarea R.A. Aeroportul Iaşi

Document hotărâre:

privind solicitarea de preluare din domeniul public al comunei Horleşti şi administrarea Consiliului Local al comunei Horleşti în domeniul public al Judeţului
Iaşi şi administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului laşi a patru terenuri situate în comuna Horleşti, judeţul Iaşi

Document hotărâre:

privind solicitarea de preluare din domeniul public al comunei Gropniţa şi administrarea Consiliului Local al comunei Gropniţa în domeniul public al
Judeţului Iaşi şi administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi a trei terenuri situate în comuna Gropniţa, judeţul Iaşi

Document hotărâre:

privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr.309/31.08.2017

Document hotărâre:

privind atribuirea în folosinţă gratuită a spaţiilor necesare funcţionării Ansamblului Folcloric al Judeţului Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Ansamblul folcloric al Judeţului Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea la nivelul judeţului laşi a listei produselor ce vor fi distribuite în cadrul Programului pentru şcoli al României, precum şi stabilirea măsurilor educative care însoţesc distribuţia fructelor, legumelor, laptelui şi produselor lactate în anul şcolar 2017-2018

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi şi Asociaţia Teritorială a Surzilor Iaşi pentru participarea echipei de Minifotbal “Impact” Iaşi constituită din persoane deficiente de auz la competiţia Divizia Galactică de Bahlui din cadrul Campionatului Judeţean de Minifotbal şi acordarea sumei de 20.000 lei în acest sens

Document hotărâre:

privind rectificarea bugetului general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2017