Hotărârea nr. 361

An/categorie hotarare: 
2017
Data hotarare: 
Luni, 25 Septembrie, 2017
Document atasat hotarare: 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 300/22.11.2016 de aprobare a proiectului « RESTAURAREA MUZEULUI “SFÂNTUL IERARH DOSOFTEI MITROPOLITUL” IAŞI » şi a cheltuielilor legate de proiect, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare şi selecţie, în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 5 - îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiţii 5.1. - Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural