Hotărârea nr. 360

An/categorie hotarare: 
2017
Data hotarare: 
Luni, 25 Septembrie, 2017
Document atasat hotarare: 

privitul modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 304/22.11.2016 de aprobare a proiectului «RESTAURAREA MUZEULUI “VASILE POGOR IAŞI» şi a cheltuielilor legate de proiect, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare şi selecţie, în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 — 2020, Axa prioritară 5 — îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiţii 5.1. - Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural