Hotărâri ale sedinţei din data de 25-09-2017


Document hotărâre:

privind aprobarea procesului - verbal al ședinței ordinare de plen a Consiliului Judeţean Iaşi din data de 31 august 2017

Document hotărâre:

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr.182/17.05.2017 referitoare la aprobarea proiectului „Reabilitarea şi modernizarea Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii Sf. Maria Iaşi" şi a cheltuielilor legate de proiect

Document hotărâre:

privitul modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 304/22.11.2016 de aprobare a proiectului «RESTAURAREA MUZEULUI “VASILE POGOR IAŞI» şi a cheltuielilor legate de proiect, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare şi selecţie, în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 — 2020, Axa prioritară 5 — îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiţii 5.1. - Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural

Document hotărâre:

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 300/22.11.2016 de aprobare a proiectului « RESTAURAREA MUZEULUI “SFÂNTUL IERARH DOSOFTEI MITROPOLITUL” IAŞI » şi a cheltuielilor legate de proiect, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare şi selecţie, în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 5 - îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiţii 5.1. - Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural