Hotărârea nr. 293

An/categorie hotarare: 
2017
Data hotarare: 
Joi, 31 August, 2017
Document atasat hotarare: 

privind aprobarea asigurării finanţării dc la bugetul local al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi, pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, aferente obiectivului de investiţii “Consolidare, reabilitare şi refuncţionalizare Pavilion Administrativ”, Spitalul Clinic de Boli Infecţioase “Sf. Parascheva” Iaşi