Hotărâri ale sedinţei din data de 26-07-2017


Document hotărâre:

privind aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare de plen a Consiliului Județean Iași din data de 6.07.2017

Document hotărâre:

privind aprobarea actualizării anexelor nr. 1a, 1 b, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8c, 8d, 8e,  9, 10, 11, 14,16,18 ale Monografiei economico-militare a județului Iași adoptată prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 136 din 26.05.2016

Document hotărâre:

privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iași

Document hotărâre:

privind clasificarea drumului comunal DC 16 B: Mînzătești –Bosia, km 0+000-4+410 și a sectorului de drum comunal DC 16 A: Bosia-Ungheni, km 41+838-44+238 în drum județean cu indicativul DJ 249 A: Iași (DN) 28) – Mînzătești-Bosia-Ungheni

Document hotărâre:

privind aprobarea modificării Anexei 1- Reparații curente în Programul de lucrări drumuri și poduri al D.J.AD.P.  Iași pentru anul 2017

Document hotărâre:

privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale “Administrație” din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Iași și din serviciile publice din subordinea acestuia

Document hotărâre:

privind stabilirea indemnizației lunare a consilierilor județeni

Document hotărâre:

privind prelungirea mandatelor administratorilor provizorii ai Regiei Autonome Aeroportul Iași

Document hotărâre:

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 220/28.09.2016 privind constituirea Consiliilor de Administrație la Spitalele subordonate Consiliului Județean Iași

Document hotărâre:

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Iași în Comisia de Orientare Școlară și Profesională în anul școlar 2017-2018

Document hotărâre:

privind aprobarea inițiativei de preluare de la Autoritatea de Administrare a Activelor Statului a unor active excedentare (terenuri şi clădiri) ale SC Fortus SA,  în vederea înfiinţării unui parc industrial

Document hotărâre:

de respingere a proiectului de hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 361/22.12.2016 privind aprobarea majorării cotizației anuale a Județului Iași-Consiliul Județean Iași în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate ADIS IAȘI

Document hotărâre:

privind aprobarea închirierii unei suprafețe de 14 mp pe terasa Centrului Expozițional Moldova Iași pentru o perioadă de 5 (cinci) an - Partea I; Partea II

Document hotărâre:

privind aprobarea și introducerea în bugetul Consiliului Județean Iași a sumelor necesare pentru elaborarea documentației tehnice constând în Proiect Tehnic, Detalii de Execuție, Verificarea tehnică a proiectării, în vederea realizării parcului industrial “IAȘI INDUSTRIAL PARK”

Document hotărâre:

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 200/27.07.2011

Document hotărâre:

privind însușirea în domeniul public al județului Iași a imobilului teren situat în str. Grădiniței nr. 1, Municipiul Pașcani, Județul Iași

Document hotărâre:

privind reactualizarea domeniului public al UAT județul Iași administrat de Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Sf. Parascheva Iași

Document hotărâre:

privind aprobarea Planului de Acțiune 2017-2020 pentru implementarea Strategiei Județene Antidrog Iași 2014-2020

Document hotărâre:

pentru aprobarea rectificării Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 226 din 13.06.2017 privind aprobarea încheierii  Acordului de cooperare între Județul Iași - Consiliul Județean Iași și Casa de Cultură a Studenților Iași în scopul realizării în parteneriat a proiectului: Participarea Ansamblului Folcloric  “Doina Carpaților” la Festivalul Internațional de Folclor din Felletin și Montoire – în perioada 01.06.2017-29.07.2017  la Iași și în perioada 01.08.2017-16.08.2017 la Felletin și Montoire –Franța

Document hotărâre:

pentru aprobarea rectificării Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 232 din 13.06.2017 privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Primăria Comunei Cucuteni, Județul Iași în scopul realizării în parteneriat a proiectului: Simpozionul de arte vizuale “HUMAn” în perioada 06.08.2017-27.08.2017 în comuna Cucuteni, județul Iași

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași-Consiliul Județean Iași și Asociația Culturală de Tineret „EVENTUM” Iași pentru participarea Ansamblului de Dansuri Populare „CĂTĂLINA” la Proiectul Intercultural Repere identitare. Modele de Conviețuire în Europa: România și Italia 2017, în perioada 27.07.-01.08.2017, în Italia și alocarea sumei de 9.000 lei în acest sens

Document hotărâre:

 privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași-Consiliul Județean Iași, Comuna Ruginoasa- Consiliul Local Ruginoasa și Centrul Cultural Ruginoasa, în scopul realizării proiectului – Tabăra de creație COMORI LĂUNTRICE, ediția a III-a, ce se va desfășura în perioada 1 august-9 septembrie 2017 la Centrul Cultural Ruginoasa, Județul Iași și alocarea sumei de 6.000 lei în acest sens

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași, Comuna Ruginoasa- Consiliul Local Ruginoasa și Centrul Cultural Ruginoasa în scopul realizării evenimentului -Târgul Meșterilor Populari, ediția a IV-a 2017, în perioada 19.08.-20.08.2017 la Centrul Cultural Ruginoasa, comuna Ruginoasa, județul Iași și alocarea sumei de 9.000 lei în acest sens

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași-Consiliul Județean Iași și Comuna Prisăcani – Consiliul Local Prisăcani în scopul realizării Festivalului de Teatru Apollo, ediția a III-a, în data de 26 august 2017, în Baza Sportivă din sat Prisăcani, comuna Prisăcani, Județul Iași și alocarea sumei de 5.000 lei în acest sens

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între județul Iași-Consiliul Județean Iași și comuna Prisăcani- Consiliul Local Prisăcani în scopul realizării Festivalului Folcloric Mugurașii, ediția a VI-a, în data de 27 august 2017, în Baza Sportivă din sat Prisăcani, comuna Prisăcani, Județul Iași și alocarea sumei de 10.000 lei în acest sens

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de Cooperare între județul Iași-Consiliul Județean Iași și Comuna Vlădeni-Consiliul Local Vlădeni în scopul realizării proiectului Din vatra satului, în data de 27 august 2017, în parcul Central din sat Vlădeni, comuna Vlădeni, Județul Iași și alocarea sumei de 15.000 lei în acest sens

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași-Consiliul Județean Iași și Comuna Gropnița –Consiliul Local Gropnița în scopul realizării Festivalului Folcloric Dulce Mândră Moldoveancă, ediția a II-a, în data de 8 septembrie 2017, în sat Mălăești, comuna Gropnița, Județul Iași și alocarea sumei de 15.000 lei

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași –Consiliul Județean Iași și Primăria Comunei Heleșteni –Consiliul Local Heleșteni pentru realizarea în partenriat a proiectului Tradiții și obiceiuri Românești specifice zonei Heleșteni, ediția a III-a, în perioada 23-24 septembrie 2017 și alocarea sumei de 15.000 lei în acest sens

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași-Consiliul Județean Iași și Comuna Rediu-Consiliul Local Rediu în scopul realizării proiectului educational – Sărbătoarea Folclorului Sipetul bunicii, în data de 20.08.2017, în comuna Rediu, Județul Iași și alocarea sumei de 15.000 lei în acest sens

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași şi Parohia Sf. Apostoli Petru și Pavel – Bărboi din municipiul Iași, pentru realizarea proiectului: “Coriști ieșeni la Moscova”, în perioada 25 - 29 septembrie 2017, la Moscova, Rusia și alocarea sumei de 17.000 lei în acest sens

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași - Consiliul Județean Iași, Mitropolia Moldovei şi Bucovinei şi Asociația Studenților Creștini Ortodocși Români pentru realizarea în parteneriat a proiectului “Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși ITO 2017”, în perioada 1-4 septembrie 2017 la Iași și alocarea sumei de 250.000 lei în acest sens

Document hotărâre:

privind aprobarea repartizării finanțărilor nerambursabile în anul 2017 – Sesiunea de selecție, proiecte culturale și proiecte sociale, ce se vor aloca din bugetul Județului Iași, Consiliul Județean Iași , pentru activități nonprofit de interes județean conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare

Document hotărâre:

privind aprobarea repartizării finanțărilor nerambursabile în anul 2017 – Sesiunea de selecție, proiecte pentru activități de tineret, ce se vor aloca din bugetul Județului Iași, Consiliul Județean Iași, pentru activități nonprofit de interes județean conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare și a Legii tinerilor nr. 350/2006

Document hotărâre:

privind aprobarea execuției bugetului general al Județului Iași-Consiliul Județean Iași, în data de 30.06.2017

Document hotărâre:

privind aprobarea  Protocolului de Colaborare între Județul Iași- Consiliul Județean Iași, Municipiul Iasi, Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” Iași  și Ministerul Sănătății în vederea susținerii, dezvoltării și implementării proiectului ”Spitalul Regional de Urgențe Iași”

Document hotărâre:

privind aprobarea Acordului de Parteneriat încheiat între Județul Iași-Consiliul Județean Iași, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Iași, Inspectoratul de Jandarmi Județean Iași și Asociația Internațională  a Polițiștilor – Secția Română Regiunea 3 Iași în vederea derulării proiectului „Ghid de informare pentru siguranța cetățenilor participanți la manifestări publice”

Document hotărâre:

privind aprobarea Acordului de Parteneriat încheiat între Județul Iași-Consiliul Județean Iași, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Iași, Inspectoratul de Jandarmi Județean Iași și Asociația Internațională  a Polițiștilor – Secția Română Regiunea 3 Iași în vederea derulării proiectului „Ghid de vacanță pentru siguranța elevilor ediția a II-a”

Document hotărâre:

privind aprobarea caracteristicilor tehnice ale amplasamentului final al staţiei de mentenanţă

Document hotărâre:

privind finanţarea unor proiecte culturale dedicate marcării Centenarului Unirii la Iaşi

Document hotărâre:

privind rectificarea bugetului general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2017