Hotărârea nr. 239

An/categorie hotarare: 
2017
Data hotarare: 
Joi, 6 Iulie, 2017
Document atasat hotarare: 

privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru întregul proiect complex de investiţii, cu includerea elementelor specifice din documentaţia de avizare pentru lucrări de intervenţii la construcţii existente inclusiv instalaţii aferente, fără elaborarea  distinctă a acesteia şi a indicatorilor economici aferenţi proiectului ’’REGIUNEA NORD-EST - AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 2 : BOTOŞANI - IAŞI”, In vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 - îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională, Prioritatea de investiţie 6.1 Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, nr. apelului de  proiecte: POR 2016/6/6.1/2.