Hotărâri ale sedinţei din data de 06-07-2017


Document hotărâre:

privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare de plen a Consiliului Judeţean Iaşi din data de 13 iunie 2017

Document hotărâre:

privind încetarea raporturilor de serviciu ale domnului Daniel Ioan ACHIŢEI, director executiv al Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor si Podurilor Iaşi şi delegarea atribuţiilor funcţiei de director executiv

Document hotărâre:

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 273/11.11.2016 privind aprobarea proiectului “REGIUNEA NORD-EST - AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 1: IAŞI-SUCEAVA” şi a cheltuielilor legate de proiect în vederea finanţării acestuia
în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 - îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională, Prioritatea de investiţii 6.1 - Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi
terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, nr. apelului de proiecte: POR 2016/6/6.1/1.

Document hotărâre:

pentru acceptarea donaţiei suprafeţei de 50 mp de teren de către Dl. URSU Ionut Traian către Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pentru realizarea proiectului “REGIUNEA NORD-EST - AXA RUTIERĂ
STRATEGICĂ 1: IAŞI-SUCEAVA” în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 - îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională, Prioritatea de investiţii 6.1 - Stimularea mobilităţii regionale prin
conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, nr. apelului de proiecte; POR 2016/6/6.1/2.

Document hotărâre:

pentru aprobarea acordului de parteneriat între UAT Comuna Şipote - Consiliul Local Şipote şi UAT Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi în cadrul proiectului „Regiunea Nord-Est - Axa rutieră strategică 2: Botoşani - Iaşi” în vederea finanţării
acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6- Imbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională, Prioritatea de investiţie 6.1

Document hotărâre:

privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru întregul proiect complex de investiţii, cu includerea elementelor specifice din documentaţia de avizare pentru lucrări de intervenţii la construcţii existente inclusiv instalaţii aferente, fără elaborarea  distinctă a acesteia şi a indicatorilor economici aferenţi proiectului ’’REGIUNEA NORD-EST - AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 2 : BOTOŞANI - IAŞI”, In vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 - îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională, Prioritatea de investiţie 6.1 Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, nr. apelului de  proiecte: POR 2016/6/6.1/2.

Document hotărâre:

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 364/15.12.2015 privind aprobarea realizării proiectului “ REGIUNEA NORD- EST-AXA RUTIERA STRATEGICA 2 BOTOSANI-IASI”, în parteneriat, între Judeţul Botoşani - Consiliul Judeţean Botoşani și Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi precum și aprobarea cheltuielilor aferente realizării proiectului

Document hotărâre:

privind aprobarea suplimentării cu 50% a valorii estimate, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 246/26.10.2016, pentru atribuirea contractului de servicii de mentenanţă la instalaţiile, echipamentele şi utilajele din parcul agroindustrial

realizat în cadrul proiectului TRANSAGROPOLIS TRANSFRONTIER AGRIBUSINESS SUPPORT

Document hotărâre:

pentru aprobarea rectificării Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 227 din 13.06.2017 privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi şi Primăria Comunei Scânteia în scopul realizării în parteneriat a proiectului: „Maraton Cultural dedicat comemorării Voievodului Ştefan cel Mare şi Sfânt” în perioada 29.06.2017-30.06.2017, 02.07.2017 la Căminul Cultural Scânteia şi în data de 01.07.2017 la Căminul Cultural Boroseşti, comuna Scânteia, Judeţul Iaşi