Hotărâri ale sedinţei din data de 13-06-2017


Document hotărâre:

privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare de plen a Consiliului Județean Iași din data de 17.05.2017

Document hotărâre:

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 277 din data de 29.09.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul : „Modernizare drum județean DJ 249D : intersecție DJ 249E – Moreni –Prisacani-Măcărești-Grozești – intersecție DJ 244F, km. 2+300-30+969”

Document hotărâre:

privind aprobarea modificării Anexei 1 – Reparații curente în Programul de lucrări drumuri și poduri al Direcției Județene de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași pentru anul 2017

Document hotărâre:

privind aprobarea participării Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Iași la “Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto national  2017-2019”

Document hotărâre:

privind aprobarea depunerii unei cereri de finanţare nerambursabilă în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 (Axa prioritara 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănatate și sociale”, Obiectiv specific 8.3.”Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale”, grupul vulnerabil copii) în vederea închiderii Centrului de Plasament “C.A.Rosetti”, Iaşi şi dezvoltării de servicii sociale în comunitate

Document hotărâre:

privind aprobarea depunerii unei cereri de finanţare nerambursabilă în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 (Axa prioritara 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănatate și sociale”, Obiectiv specific 8.3.”Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale”, grupul vulnerabil copii) în vederea închiderii Complexului de Servicii Comunitare “Bucium” – Iaşi şi dezvoltării de servicii sociale în comunitate

Document hotărâre:

privind aprobarea depunerii unei cereri de finanţare nerambursabilă în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 (Axa prioritara 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănatate și sociale”, Obiectiv specific 8.3.”Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale”, grupul vulnerabil copii) în vederea închiderii Complexului de Servicii Comunitare “Bogdăneşti”, comuna Horlești, județul Iaşi şi dezvoltării de servicii sociale în comunitate

Document hotărâre:

pentru aprobarea depunerii unei cereri de finanţare nerambursabilă în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020 (Axa prioritara 8 -Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale”, Obiectiv specific 8.3.”Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale”, grupul vulnerabil: copii) în vederea închiderii Centrului de Plasament “Sf Stelian” - Paşcani şi dezvoltării de servicii sociale în comunitate

Document hotărâre:

pentru aprobarea depunerii unei cereri de finanţare nerambursabilă în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020 (Axa prioritara 8 -Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale”, Obiectiv specific 8.3 “Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale”) în vederea restructurării Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Hîrlău şi a dezvoltării de servicii sociale în comunitate

Document hotărâre:

privind aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale oferite de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iași

Document hotărâre:

privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iași nr.34/19.02.2013

Document hotărâre:

pentru aprobarea încheierii Acordului Cadru de Parteneriat între ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ PRUT-BARLAD şi U.A.T Județul Iași prin Consiliul Judeţean Iaşi pentru proiectul “Regiunea Nord-Est-Axa rutieră trategică 1: Iaşi-Suceava”

Document hotărâre:

privind modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Judeţean nr.306/22.11.2016 privind atribuirea licenţelor de traseu către operatorii de transport persoane declaraţi câştigători în urma Ședinţei naţionale de atribuire electronică din 15.11.2016, organizată de A.A.D.R. - S.A.E.T. Bucureşti, pentru traseele noi, cuprinse în Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate valabil în perioada 01.01.2014 - 30.06.2019

Document hotărâre:

privind atribuirea unei licenţe de traseu către operatorul de transport persoane SC Transtin SRL, pentru traseul judeţean cod 087 Hârlău (At. Auto Dimas SRL) - Sticlărie - Cotnari din Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate valabil în perioada 01.01.2014- 30.06.2019

Document hotărâre:

privind numirea domnului Lucian Dan Teodorovici în funcţia de manager al Muzeului Naţional al Literaturii Române Iaşi

Document hotărâre:

privind încetarea contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de administrație al R.A. Aeroportul Iaşi şi numirea unor administratori provizorii

Document hotărâre:

privind constituirea Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea realizării de principiu a obiectivului de investiţie „Construire Clădire spital pentru tratamentul pacienţilor cu boli pulmonare cronice (în speccial tuberculoză) şi reabilitare pulmonară din cadrul Spitalului clinic de pneumoftiziologie Iaşi, în zona şoseaua Bucium, nr 106”, în valoare estimativă de 29,801 milioane lei

Document hotărâre:

privind rectificarea bugetului general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2017

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi şi Casa de Cultură a Studenţilor Iaşi în scopul realizării în parteneriat a proiectului: Participarea Ansamblului Folcloric „Doina Carpaţilor” la Festivalul Internaţional de Folclor din Felletin şi Montoire - în perioada 01.06.2017 - 29.07.2017 la Iaşi şi în perioada 01.08.2017 -16.08.2017 la Felletin şi Montoire - Franţa

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi şi Primăria Comunei Scânteia în scopul realizării în parteneriat a proiectului: „Maraton Cultural dedicat comemorării Voievodului Ştefan cel Mare și Sfânt” în perioada 29.06.2017-30.06.2017, 01.07.2017-02.07.2017 la Căminul Cultural Scânteia şi în data de 01.07.2017 la Căminul Cultural Boroseşti, comuna Scânteia, Judeţul Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi - Consiliul Județean Iaşi şi Parohia „Adormirea Maicii Domnului” - Tungujei, sat Tungujei, comuna Ţibăneşti, Judeţul Iaşi în scopul realizării în parteneriat a proiectului ”Tabăra din pridvorul satului”, în perioada 01.07.2017-02.07.2017 la Parohia „Adormirea Maicii Domnului” - Tungujei, sat Tungujei, comuna Ţibăneşti, Judeţul Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi şi Primăria Comunei  Scânteia în scopul realizării în parteneriat a proiectului: Tabăra de creaţie „Vis de vară” în perioada  27.07.2017-30.07.2017  la Căminul Cultural Scânteia, comuna Scânteia, Judeţul Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi şi Asociaţia „Clubul de Dezbateri Academice" Iaşi în scopul realizării în parteneriat a proiectului: Participarea la Campionatul Mondial dezbateri academice pentru liceeni (World Schools Debating Championship elevelor ieşene membre ale Lotului Naţional în perioada 01.08.2017-11.08.2017 în Bali, Indonezia

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi şi Asociaţia „Culturală Dionysos” în scopul realizării în parteneriat a proiectului: Let' s greek- ediţia I, în perioada 01.08.2017-30.08.2017 Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi şi Primăria Comunei Cucuteni, Judeţul Iaşi în scopul realizării în parteneriat a proiectului: Simpozionul de arte vizuale “HUMAn” în perioada
06.08.2017-27.08.2017 în comuna Cucuteni, judeţul Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi – Consiliul  Judeţean Iaşi şi Societatea Română de Televiziune - Studioul Teritorial Iași în scopul realizării în parteneriat a proiectului: Proiect transfrontalier “TVR Iași 26: Iaşi-Cernăuţi-Chişinău” în perioada 02.11.2017-27.11.2017 la Iaşi, Cernăuți și  Chisinău