Hotărâri ale sedinţei din data de 17-05-2017


Document hotărâre:

privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Iaşi din data de 27 aprilie 2017

Document hotărâre:

privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei de îndată a Consiliului Judeţean Iaşi din data de 10 mai 2017

Document hotărâre:

privind încetarea de drept a calităţii de consilier judeţean a domnului Ion Cîmpeanu

Document hotărâre:

privind validarea mandatului de consilier judeţean în Consiliul Judeţean Iaşi a domnului Ion Lorin URCACIU

Document hotărâre:

pentru modificarea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Iaşi prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr.163/22.07.2016

Document hotărâre:

privind înfiinţarea serviciilor sociale, aprobarea capacităţii si statelor de funcţii ale acestora şi aprobarea Organigramei Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Maria” Iaşi, cu aplicare de la 01 iunie 2017

Document hotărâre:

privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Teatrului pentru Copii şi Tineret „Luceafărul" Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic de Urgenţă „Prof. Dr. N. Oblu" Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Serviciul Public Judeţean de Pază şi Protecţie Iaşi

Document hotărâre:

privind Situaţiile financiare încheiate la data de 31.12.2016 de către R.A. Aeroportul Iaşi

Document hotărâre:

privind Situaţiile financiare încheiate la data de 31 decembrie 2016 de către SC TEHNOPOLIS SRL Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea actualizării actelor constitutive - Statutul şi Contractul de societate ale S.C. “TEHNOPOLIS” S.R.L

Document hotărâre:

privind situaţiile financiare încheiate la data de 31 decembrie 2016 de către S.C. APAVITAL S.A. Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea demarării procedurii de achiziţie publică ACORD CADRU pentru activitatea de deszăpezire a drumurilor judeţene precum şi alocarea fondurilor necesare desfăşurării acestei activităţi în perioada 2017 - 2019

Document hotărâre:

privind modificarea şi completarea componenţei Comisiilor de evaluare şi selecţionare a proiectelor în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice, pentru activităţi de tineret, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 şi a Legii nr. 350/2006, precum şi a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor prevăzute în Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 226/28.09.2016

Document hotărâre:

privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean nr.264/26.10.2016 privind aprobarea realizării proiectului “Modernizarea Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii Sf. Maria Iaşi”, aprobarea achiziţiei de servicii de consultanţă în
vederea accesării finanţării nerambursabile şi aprobarea fondurilor necesare

Document hotărâre:

privind aprobarea proiectului „Reabilitarea şi modernizarea Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii Sf. Maria Iaşi” şi a cheltuielilor legate de proiect

Document hotărâre:

privind aprobarea contribuţiei cu titlu de cotizaţie a Unităţii Administrativ Teritoriale Judeţul Iaşi, în calitate de membru al Asociaţiei Regiunilor Europene Viticole (AREV) pentru anul 2017

Document hotărâre:

privind aprobarea participării Unităţii Administrativ Teritoriale Judeţul Iaşi prin Consiliul Judeţean Iaşi la constituirea asociaţiei CLUSTERUL REGIONAL ”AGRO FERMA”, în calitate de membru fondator

Document hotărâre:

privind aprobarea unor documente întocmite în vederea selecţiei membrilor Consiliului de administraţie al RA Aeroportul Iaşi

Document hotărâre:

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 139/27.05.2015 privind mandatarea unui consilier judeţean ca reprezentant al Consiliului Judeţean Iaşi în Asocierea în Participaţiune a Parcului Ştiinţific şi Tehnologic Tehnopolis Iaşi

Document hotărâre:

privind încetarea mandatului domnului Ion Cîmpeanu în calitate de reprezentant al Consiliului Judeţean Iaşi în Adunarea Generală a Asociaţilor la SC Tehnopolis SRL Iaşi

Document hotărâre:

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Iaşi în Adunarea Generală a Asociaţilor la SC Tehnopolis SRL Iaşi

Document hotărâre:

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr.220/28.09.2016 privind constituirea Consiliilor de administraţie la spitalele subordonate Consiliului Judeţean Iaşi

Document hotărâre:

pentru modificarea punctului 5 din anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr.222/28.09.2016 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Iaşi în cadrul Consiliilor Administrative ale instituţiilor de cultură subordonate

Document hotărâre:

privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi, inclusiv anexele la acestea, la data de 31 decembrie 2016

Document hotărâre:

privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2016

Document hotărâre:

privind rectificarea bugetului general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2017

Document hotărâre:

privind aprobarea participării domnului Maricel Popa - Preşedinte al Consiliului Judeţean Iaşi la programul profesional Internaţional Visitors Leadership on Demand cu tema „Museums Design and Management” („Management şi design
muzeal”) - program profesional în SUA ce va avea loc în perioada 18-29 iunie 2017

Document hotărâre:

privind preluarea în administrarea Judeţului Iaşi-Consiliul Judeţean Iaşi a suprafeţei de 15 ha teren situat în UAT Comuna Leţcani, Judeţul Iaşi, Tarla 24

Document hotărâre:

privind acordarea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 450 mp teren din domeniul public al Judeţului Iaşi situat în Iaşi, str. Vasile Lupu nr.62, administrat de Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii ”Sf. Maria” Iaşi, către Fundaţia pentru Copii Ronald McDonald

Document hotărâre:

privind cedarea folosinţei terenului în suprafaţă de 55 ha, aflat în exteriorul perimetrului îngrădit al Aeroportului Internaţional Iaşi, către Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Dancu Iaşi, pentru un an

Document hotărâre:

privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr.385/15.12.2015 privind includerea în domeniul public al judeţului Iaşi a imobilului teren situat în B-dul Carol I, nr.8

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi — Consiliul Judeţean Iaşi şi Palatul Copiilor Iaşi pentru realizarea în parteneriat a Festivalului Internaţional de Folclor pentru Copii şi Tineret “CĂTĂLINA”, în perioada 25-29 iulie 2017, în Complexul Palas – Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi — Consiliul Judeţean Iaşi şi Asociaţia Centrul de Promovare Turistică Iaşi pentru realizarea în parteneriat a Expoziţiei de pictură “Iaşul în culoare şi copilărie” în Turnul GOLIA,
autor David Alexandru - 11 ani (Iaşi) în perioada 26.05.2017 - 04.09.2017

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi şi Asociaţia Iubire şi încredere în scopul realizării în parteneriat a Festivalului - Concurs Coral Internaţional pentru Tineret “Gavriil Musicescu”, ediţia a V-a, în perioada 1-9 iulie 2017, la Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi şi Asociaţia “PRO: Sănătate-Mediu-Educaţie-Cultură” Moţca, Iaşi pentru realizarea în parteneriat a Festivalului - concurs internaţional de muzică populară românească “ In grădina cu flori multe”, ediţia a Xlll-a, în perioada 8-10 iunie 2017 în Regiunea Cernăuţi, Ucraina, alături de Centrul Bucovinean de Artă pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Româneşti de la Cernăuţi,  Ucraina

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi şi Asociaţia Culturală “FEEDBACK” în scopul realizării în parteneriat a Festivalului Internaţional de Poezie “Grigore Vieru”, ediţia a IX-a, la Iaşi, în perioada 18-19 mai 2017

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi şi Palatul Copiilor Iaşi pentru realizarea în parteneriat a Concursului Naţional Cupa “Petru Rareş”- ediţia a VII-a,în perioada 26-28 mai 2017 la Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi şi Palatul Copiilor Iaşi pentru realizarea în parteneriat a evenimentului de lansare a volumului “Cătălina - tradiţie şi continuitate” în data de 23 iunie 2017 la Iaşi

Document hotărâre:

pentru aplicarea dispoziţiilor art.4 din Hotărârea de Guvern nr.787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică la nivelul judeţului Iaşi