Hotărâri ale sedinţei din data de 10-05-2017


Document hotărâre:

privind rectificarea bugetului general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2017

Document hotărâre:

privind aprobarea modificării Anexei 1 — Reparaţii curente în Programul de lucrări drumuri şi poduri al Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi pentru anul 2017