Hotărâri ale sedinţei din data de 27-04-2017


Document hotărâre:

privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare de plen a Consiliului Județean Iași din data de 01.04.2017.

Document hotărâre:

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea parcului industrial "IAȘI INDUSTRIAL PARK"

Document hotărâre:

privind aprobarea documentației tehnico-economice (actualizare/revizuire faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul: “Reabilitarea și modernizarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Sf. Maria Iași”.

Document hotărâre:

privind aprobarea participării Județului Iași-Consiliul Județean Iași ca partener în proiectul “Dezvoltarea competențelor în turismul cultural și patrimoniul disonant” în cadrul programului ERASMUS + și contribuția Județului Iași-Consiliul Județean Iași la bugetul proiectului

Document hotărâre:

privind aprobarea completării Anexei C din Hotărârea Consiliului Județean nr. 98/29.04.2015 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Socială și Economică a Județului Iași pentru perioada 2014-2020 – Plan de acțiuni

Document hotărâre:

privind prelungirea perioadei pentru care domnul Lucian Dan TEODOROVICI este numit manager interimar al Muzeului Național al Literaturii Române

Document hotărâre:

privind prelungirea perioadei pentru care domnul Alexandru ANGHEL exercită provizoriu atribuțiile Președintelui Consiliului de Administrație, administrator al R.A. Aeroportul Iași

Document hotărâre:

privind aprobarea Ghidurilor de finanțare și a formularelor necesare în vederea acordării de finanțări nerambursabile din bugetul județului Iași –Consiliul Județean Iași pentru activități nonprofit de interes județean  (exclusiv proiecte culturale, proiecte sociale și activități de tineret), conform prevederilor Legii  nr. 350/2005 și Legii nr. 350/2006

Document hotărâre:

privind aprobarea Programului pentru acordarea de finanțări nerambursabile în anul 2017 din bugetul județului Iași –Consiliul Județean Iași, pentru activități nonprofit de interes județean (exclusiv proiecte culturale, proiecte sociale și activități de tineret), conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general

Document hotărâre:

privind rectificarea bugetului general al Județului Iași - Consiliul Județean Iași pe anul 2017

Document hotărâre:

privind aprobarea execuţiei bugetului general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi la data de 31.03.2017

Document hotărâre:

privind aprobarea Programului de lucrări drumuri și poduri al Direcției Județene de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași pentru anul 2017