Hotărâri ale sedinţei din data de 01-04-2017


Document hotărâre:

privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean laşi din data de 7 martie 2017

Document hotărâre:

privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Iaşi din data de 24 martie 2017

Document hotărâre:

privind Bugetul de venituri şi cheltuieli şi Programul de investiţii ale S.C. APAV1TAL S.A. Iaşi pentru anul 2017 şi estimări pentru anii 2018 - 2019

Document hotărâre:

privind reactualizarea domeniului public al UAT judeţul Iaşi administrat de SC “APAVITAL” SA

Document hotărâre:

privind Bugetul de venituri şi cheltuieli al SC Tehnopolis SRL Iaşi pentru anul 2017 şi estimări pentru anii 2018 - 2019

Document hotărâre:

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie “Consolidare, reabilitare şi refuncţionalizare Pavilion Administrativ", Spitalul Clinic de Boli Infecţioase “Sf. Parascheva” Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea Actului Adiţional nr. 17 la Actul Constitutiv al Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă şi Canal Iaşi - ARSACIS, precum şi a Actului Adiţional nr. 18 la Statutul Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă şi Canal Iaşi - ARSACIS

Document hotărâre:

privind aprobarea Actului Adiţional nr. 19 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de  canalizare nr. 48/2009 încheiat între Asociaţia Regională a Serviciilor de Apă Canal Iaşi - ARSACIS şi SC APAVITAL SA

Document hotărâre:

privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Unităţii Medico-Sociale Răducăneni cu aplicare de la 01.05.2017

Document hotărâre:

privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, pentru Şcoala Populară de Arte „Titel Popovici” Iaşi

Document hotărâre:

privind tarifele pentru concertele din ciclul „Integrala simfoniilor de L. van Beethoven” - stagiunea 2017-2018 la Filarmonica “Moldova” Iaşi

Document hotărâre:

privind Bugetul de venituri şi cheltuieli al R.A. Aeroportul Iaşi, pentru anul 2017 şi estimări 2018 - 2019

Document hotărâre:

privind aprobarea duratei pentru care se va încheia contractul de management cu candidatul declarat admis la concursul de proiecte de management organizat de Consiliul Judeţean Iaşi pentru Muzeul Naţional al Literaturii Române Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea restituirii, din bugetul Consiliului Judeţean Iaşi, a sumei constatate ca find neeligibilă ca urmare a misiunii de  audit desfăşurate de către Autoritatea de Audit în luna septembrie, an 2016, ce a vizat proiectul "Ambulatoriul de specialitate obstetrică şi ginecologie Cuza Vodă Iaşi" , cod SMIS 18494

Document hotărâre:

privind aprobarea realizării în parteneriat, a proiectului: „CENTRUL REGIONAL DE TRANSFER TEHNOLOGIC ÎN AGRICULTURĂ ŞI ZOOTEHNIE”, în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020 - Axa Prioritară 1 - Promovarea transferului tehnologic/Obiectivul Specific 1.1 entităţi de transfer tehnologic

Document hotărâre:

privind prelungirea termenului contractul de concesiune 31287/15.10.2015 şi a schimbării modalităţii de plată a redevenţei

Document hotărâre:

privind atribuirea în folosinţă gratuită către INSTITUTUL REGIONAL DE ONCOLOGIE IAŞI a imobilului situat în str. General Henri Mathias Berthelot nr.2 pentru o perioadă de 5 ani

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii protocolului de colaborare între HAT Judeţul Iaşi prin Consiliul Judeţean Iaşi şi Camera de Comerţ şi Industrie Iaşi, în vederea promovării intereselor economice ale Judeţului Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea participării domniilui Maricel Popa - Preşedinte al Consiliului Judeţean Iaşi în cadrul delegaţiei României organizată de Ambasada SUA la Conferinţa WasteEXPO 2017, ce va avea loc în perioada 08-11 mai 2017 la Centrul Ernest N. Morial Convention, New Orleans, America de Nord şi la evenimentele de Ziua Holocaustului organizate în Israel în perioada 23-28 aprilie 2017 de către “Fundaţia pentru Promovarea şi Dezvoltarea Iudaismului Român pe numele Rabinului Pinhas Eliahu Wasserman”

Document hotărâre:

privind cuantumul total al cheltuielilor pentru funcţionarea centrelor de zi din comunele Ciurea, Cotnari, Fântânele, Heleşteni,  Ion Neculce, Miroslava, Mogoşeşti Iaşi, Ruginoasa, Scobinţi, Tomeşti şi Voineşti, precum şi cota parte de finanţare din bugetul Județului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2017 şi estimările pentru anii 2018-2020

Document hotărâre:

privind aprobarea participării domnului consilier judeţean Liviu Gabriel Vornicu la evenimentul Global Project Plaza, ce va avea loc în perioada 18-20 aprilie 2017, la Seul, Coreea de Sud

Document hotărâre:

privind bugetul general al Județului Iași - Consiliul Județean Iași pe anul 2017