Hotărârea nr. 115

An/categorie hotarare: 
2017
Data hotarare: 
Marţi, 7 Martie, 2017
Document atasat hotarare: 

privind aprobarea realizării proiectului „Dezvoltarea, îmbunătăţirea şi perfecţionarea sistemului integrat de management al calităţii în cadrul Judeţului Iaşi prin Consiliul Judeţean Iaşi” şi a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanţării
acestuia în cadrul Programului Operaţional Capacitatea Administrativă (POCA) 2014-2020, Axa prioritară 2- Administraţie publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente, Prioritate de investiţii 2.1- Introducerea de sisteme şi standarde
comune în administraţia publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanţă cu SCAP (Strategia pentru consolidarea administraţiei publice 2014-2020, aprobată prin H.G. nr. 909/2014)