Hotărârea nr. 87

An/categorie hotarare: 
2017
Data hotarare: 
Vineri, 24 Februarie, 2017
Document atasat hotarare: 

privind propunerile de repartizare pe unitățile administrativ — teritoriale din județul
lași a procentului de 20% din cotele și sumele defalcate din unele venituri ale
bugetului de stat pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de
funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru
rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza Ordonanței de Urgență a
Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative,
precum și alte măsuri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 171/2015, cu
modificările și completările ulterioare, a Ordonanței de Urgență nr. 46/2015 pentru
stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea și completarea unor acte
normative, aprobată prin Legea nr. 40/2016, a Ordonanței de Urgență a Guvernului
nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanțate
din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum
și unele măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu completări prin Legea nr. 124/2016,
pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor
de infrastructură care necesită cofinanțare locală, pe anul 2017 și estimarile pentru
anii 2018 - 2020