Hotărâri ale sedinţei din data de 14-02-2017


Document hotărâre:

privind preluarea, din domeniul public al comunei Gropniţa şi administrarea Consiliului Local al comunei Gropniţa în domeniul public al Judeţului Iaşi şi administrarea Consiliului Judeţean Iaşi, a unor imobile-terenuri situate în comuna Gropniţa, judeţul Iaşi, în vederea clarificării necorelării de informaţii din cererea de finanţare şi/sau anexele acesteia şi în vederea realizării proiectului “REGIUNEA NORD - EST - AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 1: IAŞI - SUCEAVA” în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 - îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională, Prioritatea de investiţii 6.1 - Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, nr. apelului de proiecte: POR 2016/6/6.1/1